Vládci kraje totiž rozdělují miliardy z Evropské unie, přidělují peníze do krajských nemocnic a sociálních zařízení či na údržby silnic. Krajští politici mohou prosadit své nápady, a také se podívat do vzdálených zemí.

Nejmocnější osobou kraje je hejtman. Řídí jej, reprezentuje navenek a dává návrhy na posouzení radě. Zároveň je vrchním velitelem Integrovaného záchranného systému.

„Může ve stavu nouze povolat i armádu,“ popsal současný hejtman Libor Lukáš (ODS).

Příkladem může být situace na jaře roku 2006, kdy byl vyhlášený stav nouze kvůli jarním povodním. V jeho moci je například i možnost povolat pátrací letku z Bochoře u Přerova.

„Není při takových situacích jen moderátor, ale velitel,“ zdůraznil hejtman.

Plat hejtmana: 78 tisíc měsíčně

Hejtman rovněž přijímá zahraniční delegace a zastupuje kraj mimo jeho hranice.

Lukáš se tak zúčastnil například pracovních cest do Číny, Polska, Maďarska, Itálie či belgického Bruselu. Podle svých slov ale neměl možnost sledovat krásy těchto zemí, protože vždy šlo o sled jednání bez větší přestávky.

Výjimkou byla třítýdenní cesta po Spojených státech amerických, kam jel Lukáš s několika dalšími hejtmany.

„Bylo to na pozvání americké vlády. Poznávali jsme způsob řízení jednotlivých států Ameriky,“ vzpomínal.

Za svou práci pobírá nejvyšší krajský politik 77 990 korun měsíčně, tedy zhruba čtyřnásobek průměrného měsíčního platu v kraji.

Hejtmana zastupuje za jeho nepřítomnosti statutární náměstek, jenž je zároveň i radním.

„Mohu ovlivnit to, co každý z devíti členů rady. Předkládám materiály, o kterých se jedná, posuzujeme výsledky výběrových řízení, udělujeme dotace zájmovým spolkům a sdružením,“ vyjmenoval statutární náměstek hejtmana Vojtěch Jurčík (KDU-ČSL).

Ten ze své pozice ovlivnil třeba navýšení prostředků do programu obnovy venkova. Jako možnou výhodu udává možnost užívání služební oktávie.

„Je to za poplatek jednoho procenta pořizovací ceny vozu měsíčně. Je u toho samozřejmě kniha jízd, kde si vedu odděleně soukromé kilometry,“ ujistil Jurčík. Plat náměstka je 70 810 korun měsíčně.

Moc nad rozpočtem a majetkem

Možnost užívání auta uvedla jako případný benefit, ale hlavně nutnost i radní zodpovědná za sociální oblast Hana Příleská (ČSSD).

„Počítá se s tím, že pracovní doba radních nekončí ve čtyři odpoledne, ale je i do pozdějších hodin, a to i o sobotách či nedělích,“ upozornila.

Radní, která byla část volebního období zastupitelkou, míní, že vliv na politiku kraje má z nynější pozice o poznání větší.

„Zastupitelé mohou vznést připomínky či úpravy návrhů předložených radou. Jako radní mohu do nově vytvářených materiálů zasahovat od prvopočátku,“ řekla Příleská. Tabulkový plat krajské radní činí měsíčně 56 910 korun, tedy zhruba trojnásobek průměrného platu.

Zastupitelé rozhodují o návrzích rady. Mají moc nad schválením krajského rozpočtu, nákupy a prodeji majetku, schvalováním dotací.

„Účastní se také práce ve výborech a komisích. Vydáváme stanoviska, která může, ale nemusí brát v potaz krajská rada,“ popsal zastupitel František Slavík (KDU-ČSL).

Zastupitel: 3 480 korun měsíčně

Sám je členem finančního a dopravního výboru.

„Finanční výbor dává stanoviska k rozpočtu, projednává majetkové záležitosti, má možnost kontrolovat ekonomické záležitosti kraje,“ uvedl Slavík.

V dopravním výboru zase řeší například dopravní obslužnost kraje nebo přidělování dotací provozovatelům veřejné dopravy. Jako neuvolněný zastupitel má plat 3 480 korun měsíčně, ve výborech je to 7 690 za předsednictví a 2 790 korun měsíčně za členství.

Také Slavík, který byl nejvyšším představitelem kraje do roku 2004, říká, že hejtman má na chod kraje obrovský vliv.

„Minimálně jednou jsem tehdy pozastavil rozhodnutí rady, které jsem považoval za nesprávné. To patří k pravomocem hejtmana. U hlasování zastupitelstva pak více rozhoduje dohoda politických stran,“ dodal zastupitel, který svého tehdejšího vlivu využil například při prosazení rekonstrukčních prací na velehradské bazilice.

SPECIÁL: Podrobně o volbách ve Zlínském kraji