Jsme přesvědčeni, že jsou tyto aktivity jednoznačně politicky motivovány a jejich cílem je pouze zviditelnění paní senátorky před nadcházejícími senátními volbami,“ uvedli v materiálu předseda Místního sdružení ODS Zlín-město Ondřej Kapusta a předseda Místního sdružení ODS Zlín Miroslav Hladík.

„Domníváme se, že cílem každého rozumného politika by měla být snaha o posílení integrity a celistvosti krajského města. Senátorka Gajdůšková však pozici Zlína cíleně oslabuje, s čímž ODS ve Zlíně zásadně nesouhlasí,“ vyjádřili se Kapusta a Hladík.

Podle Gajdůškové zlínská ODS svým stanoviskem potvrdila, že skutečné problémy města nevnímá a že ji názory zlínských občanů nezajímají. „Očekávám ale, že se bude seriózně zabývat návrhem na naplnění Statutu města Zlína zřízením městských částí, který by přinesl větší účast občanů na správě města, po které lidé volají. To je v této chvíli jediná cesta jak právě rozpadu města Zlína a tedy jeho oslabení zabránit,“ řekla Gajdůšková.

„Odsouvání a bagatelizace problémů tím, že je to záležitost pouze jednoho člověka, je velmi nekompetentní a nezodpovědné vůči občanům i budoucnosti Zlína,“ doplnila.

Martin Lavay