Bulvár plný zeleně, cyklotras, laviček, lemovaný malými obchody. Bez veškerých aut, nákladní či autobusové dopravy.

Tak by mohlo vypadat centrum Zlína od budovy krajského úřadu, až po ústí ulice Lorencova po stavbě zamýšleného dvoutubového tunelu o délce 1,1 kilometru.

Centrum Zlína s tunelem pod ním. | Video: se svolením město Zlín

Podle studie proveditelnosti, kterou obdržela na začátku roku zlínská radnice by stavba tunelu trvala čtyři roky a vyšla zhruba na pět miliard korun.

Pro město by však bylo zaplacení stavby z vlastního rozpočtu nemožné.

Předpokládá se proto, že investorem by mělo být Ředitelství silnic a dálnic, neboť jde o státní silnici. Tunel by podle studie mohl odvést z centra Zlína asi 18 tisíc aut denně.

„Umožňuje to vznik pěší zóny, zobousměrnění některých ulic, propojení parků apod. Tunel zlepší dostupnost centra pro chodce a cyklisty a zvýší jejich bezpečnost. Místní ocení nižší hluk a řidiči rychlejší a plynulejší průjezd v západo-východním směru,“ vysvětloval Prokop Nedbal, vedoucí oddělení Koncepce dopravy architektonické, projekční a inženýrské společnosti Afry CZ.

Rozdílný pohled politiků na věc

Politici mají na stavbu tunelu rozdílný pohled. Poukazují především na jeho cenu.

„Vybudování tunelu pod centrem města je možná zajímavou alternativou ale je také třeba zodpovědně řešit otázku financování takové stavby. Není ve finančních možnostech města vybudovat takovou stavbu bez získání dotačních prostředků,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Francová (STAN).

Podobně to vidí i náměstek Vojtěch Volf (KDU-ČSL).

„Tunel by centru zřejmě pomohl, ale jeho stavba by byla drahá a komplikovaná. Jsme k jeho stavbě velmi zdrženliví,“ řekl. Podle Pavly Jahodové, lídryně uskupení Rozhýbejme Zlín, by se mělo město nejprve soustředit na dokončení dlouho připravovaných dopravních staveb ve Zlíně.

„Pokud po jejich dokončení bude centrum města dopravně přetížené, můžeme uvažovat o přesunutí dopravy v centru do podzemí,“ uvedla.

„Pro řešení dopravních problémů je nezbytná úzká spolupráce se Zlínským krajem, Ředitelstvím silnic a dálnic i Správou železnic. Nerozdělený střed Zlína bez hlavní silnice bychom si moc přáli, ale takové nákladné řešení město samo nezvládne,“ dodal zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21).

Naopak zcela proti stavbě je Pavel Sekula (SPD). „Nereálné projekty tunelů nepodporujeme,“ řekl zastupitel.

Více zeleně

Kromě uvolnění přetížené dopravy v centru města, by podle studie navíc přibyla další zelená plocha. Ta mimo jiné ve svém středu propojí park Komenského a Sad svobody.

U náměstí Práce pak navrhují zpracovatelé studie zcela zrušit třídu Tomáše Bati, což by přispělo k výraznému rozšíření veřejného prostoru v jinak obtížně urbanisticky využitelné oblasti.

Podchod chtějí zpracovatelé nahradit přechodem pro chodce s přejezdem pro cyklisty a zároveň navrhují několik dalších nových přechodů s cyklopřejezdy. Ulice Štefánikova a Osvoboditelů by byly nově obousměrné a opatřeny jízdními pruhy pro cyklisty. Všechny přechody v této oblasti se zkrátí a rozdělí ochrannými ostrůvky.

Slovo reportéra - Proč právě doprava? 

close Dominik Pohludka info Zdroj: Deník/Dominik Pohludka zoom_in Dominik Pohludka Opravdové peklo občas některým řidičům připomíná odpolední průjezd Zlínem. Není proto divu, že nejskloňovanějším tématem v anketě Deníku „Co u vás rozhodne volby?“ byla mezi obyvateli krajské metropole právě doprava. Podle průzkumu projede samým centrem Zlína denně zhruba 40 tisíc aut. A to už je vskutku slušné číslo. Vozidel na silnicích navíc neustále přibývá. Co tedy s přebujelou dopravou ve městě? V plánu je hned celá řada dopravních staveb – ať už obchvat Zálešné, Prštenská příčka či třeba dokončení D49. Kapitolou samo o sobě je pak také stavba tunelu pod centrem Zlína, který by měl městu ulevit od tranzitní dopravy. Na první pohled až nereálnou stavbu, by podle studie bylo možné postavit dokonce za čtyři roky. K čemu se nakonec přikloní budoucí vedení radnice a co pro ně bude prioritou, je proto otázkou. Jedno je ale jisté, jedna stavba dopravu ve Zlíně nespasí…

Dominik Pohludka, reportér za Zlínský kraj

O silničním tunelu pod centrem Zlína

Stavba tunelu pod centrem Zlína je reálná, vyplynulo to ze studie proveditelnosti, kterou na začátku roku obdržela radnice od zpracovatele Afry CZ. Tunel by měl být veden ve stopě třídy Tomáše Bati v délce přibližně 1 100 metrů.

Zahloubení silnice je navrženo v úseku mezi křižovatkami s ulicí Březnická a s ulicemi Hluboká, Lorencova. Počítá se s dvoutubusovým tunelem se dvěma plnohodnotnými jízdními pruhy v každém směru. Náklady by se podle dřívějších odhadů vyšplhaly na zhruba pět miliard korun, jaká by byla reálná cena, vzhledem k aktuální inflaci, však není jasné.

Pro Zlín je financování podobné stavby z vlastního rozpočtu finančně nedostupné. Předpokládalo se tedy, že investorem by mělo být Ředitelství silnic a dálnic, neboť jde o státní silnici.

Historickým centrem Zlína aktuálně prochází hlavní silniční tah – silnice I/49.

Intenzita provozu v obou směrech dosahuje téměř 40 tisíc vozidel denně, což tvoří výraznou bariéru v pohybu pěších a znehodnocuje městský prostor. Vzhledem k okolní zástavbě a terénu ani není možné odvést dopravu jinými ulicemi. Hlavním účelem záměru je převedení tranzitní dopravy.

Tunel by tak měl odvést z centra Zlína asi 18 tisíc aut denně. Poprvé se stavba tunelu objevila v generelu dopravy v roce 2016.

Zeptali jsme se lídrů uskupení, které se účastní o přízeň voličů v letošních komunálních volbách ve Zlíně, jak by zlepšili dopravu ve Zlíně a jestli jsou pro plánovanou stavbu tunelu pod centrem města. Jejich odpovědi najdete po prokliknutí do ankety: