Prostor je rozdělen do dvou vzájemně propojených částí. „V první z nich se nachází prodejna výrobků chráněných dílen, keramiky, textilu a dalších dárkových předmětů. Jsou zde k zakoupení výrobky chráněných dílen neziskových organizací z celé Moravy, jejichž úsilí v zaměstnávání osob se zdravotním a mentálním postižením takto podporujeme,“ uvedla manažerka Pavla Romaňáková.

Ve druhé části pracoviště je jídelna a klub pro seniory a osoby se zdravotním postižením, která je v odpoledních hodinách využívána také jako kavárna a cukrárna s vlastní výrobou sladkého pečiva. Prostor se během posledního květnového týdne obarevnil a rozveselil.

„Naše aktivity lákají stále více maminek s dětmi. Tak nás napadlo vytvořit zde koutek pro děti, aby si maminky mohly v relativním klidu vychutnat kávičku a sladkost z naší vlastní cukrárenské výroby, které s oblibou dáváme podtitul cukroví jako od babičky,“ řekla Dita Králová, která má provoz pracoviště na svých bedrech.

„Máme velké štěstí, že k našim příznivcům patří i výtvarnice Markéta Kunstová, která se výtvarného zpracování koutku pro děti ujala a my jsme jej spolu s hosty včera slavnostně uvedli do provozu,“ pochvalovala si Králová.

Součástí kavárny je také galerie, ve které jsou pravidelně pořádány vernisáže výstav obrazů, fotografií a keramiky, večery hudby a poezie, přednášky cestovatelů a fotografů, kurzy rukodělných prací a další kulturní, společenské a benefiční akce. Prostory klubu jsou nabízeny dalším neziskovým organizacím pro jejich aktivity.