„Chtěli jsme výtěžkem ze vstupného přispět na stavbu vzdělávacího zařízení v odlehlé himalájské vesnici,“ vysvětlil organizátor akce Radim Hrubý. Myšlenka se zrodila v hlavě Jana Tillingera, který se rozhodl zhmotnit téma své diplomové práce do reálného života a postavit školu v indické vesnici.

Projekt Surya představoval realizaci výstavby solární školy, která má umožnit základní vzdělávání a celoroční výuku ve vesnici Kargyak. Ta leží v severní části Indického Himaláje v pohoří Zanskar.

Projekt reagoval na nedostatečnou úroveň základního vzdělání, jež je dána izolací a extrémními klimatickými podmínkami regionu.

Všechny přípravné práce, jako bylo kopání základů, nošení kameniva na místo základů a výroba hliněných cihel, byly dokončeny na podzim loňského roku. Hlavními stavebními materiály byly hlína, jíl, kamení, sláma, yakzee (tamní křovina), písek, dřevo, sklo a voda.

Budova byla postavena bez použití těžké techniky a dětem slouží již od začátku letošního října.