Na pódiu se sejde Filharmonie Bohuslava Martinů (FBM), skupina Hradišťan a německý zpěvák, muzikant a skladatel Wolfgang Saus. Dirigovat bude nový šéfdirigent zlínských filharmoniků Stanislav Vavřínek. „Hradišťan je ojedinělým hudebním tělesem s vysokou hudební i interpretační úrovní. V kombinaci s naší filharmonií a panem Sausem, který patří k předním světovým odborníkům v oblasti alikvotního zpěvu, si myslím, že půjde o opravdu nevšední zážitek,“ řekla vedoucí propagace FBM Dagmar Garguláková.

A co si pod pojmem alikvotní nebo též hrdelní zpěv představit? „Jedná se vlastně o techniku dvojhlasého zpěvu, kdy zní základní tón a současně s ním o příslušný interval vyšší alikvotní tón,“ vysvětlila dramaturgyně FBM Jindřiška Keferová.

Hudebníci nabídnou ve středu večer komponovaný projekt, který vychází z poselství veršů Vladimíra Holana a hudebně naplňuje myšlenku dialogů, vedených mezi různými autory, interprety či žánry. „V dialogu, aby byl vzájemně obohacující, je nutné naslouchat. V centru všeho se ocitá člověk, jehož jedinečnost je nezměřitelná. Jeho touhy a naděje jsou vyjadřovány v prostých slovech, ale i v hlubokých filozofických myšlenkách. Mluvíme-li o nich, odkrýváme podstatu člověka a jeho lidství,“ prozradil umělecký vedoucí Hradišťanu Jiří Pavlica.

Vstupenky na středeční koncert jsou stále ještě k dostání v pokladně Domu umění.