„Aktivním zapojením dětského diváka tak podtrhují účel, pro který ilustrace Františka Petráka vznikaly," podotkl k výstavě její kurátor Ivan Bergmann s tím, že na podobě výstavy se spolupodíleli také lektoři z Krajské galerie výtvarného umění.

Ti v průběhu trvání výstavy plánují k expozici také edukační a animační programy pro školy nebo pro veřejnost.

Výstava Františka Petráka se cíleně zaměřuje na jeho ranou tvorbu, kdy se intenzivně zabýval grafikou a ilustracemi. Tyto práce byly určené převážně dětskému publiku. Ilustrace a další práce nejsou tedy podle kurátora samoúčelné, ale naopak je František Petrák tvořil s ohledem na rozvíjení myšlenkových a jazykových dovedností.

Petrákův vystavený cyklus Orbis pictus či Lidová říkadla jsou toho příkladem. Autorova vlastní hravost a fantasknost se plně projevuje v cyklech Labyrinty a Otíkovy příhody a hádanky, které otiskl populární časopis pro děti Sluníčko.

V Kamarádech z abecedy spojuje Petrák tyto světy pomocí typografické zkratky. Jeho autorská kniha stylizovaných písmen Kamarádi z abecedy (Archa, Zlín 1991) získala bronzovou medaili na mezinárodním XV. Bienále užité grafiky v Brně v roce 1992.

Na výstavě, jejíž interiér připomíná tak trochu otevřenou knihu, je představena i další kniha, na které Petrák spolupracoval s básníkem a překladatelem Radkem Malým. Publikace nonsensové poezie Malé lalulá (Archa, Zlín 2014) byla nominována na Zlatou stuhu a je taktéž vystavena na současném Bienále dětské ilustrace Bratislava.