Výstava Jiřího Beránka „Před setměním" bude k vidění v prostorách galerie i na nádvoří zámku do 29. srpna.

Jiří Beránek, který jako jeden z prvních sochařů objevil pro české umění možnosti monumentální dřevěné plastiky na pomezí sochy, objektu, architektury a environmentu, se představí ve Zlíně prostřednictvím děl vytvořených koncem 60. a během 70. let. Výstavu soch doplní i jeho kresby z konce 60. let.

„Stejně jako u předchozích našich výstav mohou příznivci umění spatřit díla, která dosud Jiří Beránek na veřejnosti nikdy neprezentoval," říká kurátorka výstavy Silvie Stanická a dodává: „Ovšem i naše galerie tentokrát zažije malou premiéru. Poprvé ukážeme návštěvníkům zámku kousek výstavy už na jeho nádvoří."

ŠÁRKA ŠKUBALOVÁ