Smyslem akce je podle autora katalogu připraveného k výstavě Jaroslava Zapletala prezentovat čilou spolupráci moravských výtvarníků se slovinskými umělci a architektem Ivem Goropevšekem.

„Tato spolupráce spojuje Řím, Maribor a dnes již také Staré Město, kde se právě díky ní rodí kostel Svatého ducha. Výstava má ukázat vzájemné kulturní vztahy a vazby na cyrilometodějský odkaz,“ poznamenal Zapletal.

Význam prezentace Olivy v galerii Ars sacra, stojící přímo naproti hlavní mariborské baziliky, dokazují stati v katalogu. Jejich autorem je mariborský biskup France Kramberg a jeho olomoucký protějšek Jan Graubner.

„Stejně jako v minulém století i nyní tvůrčí osobnosti z oblasti umění a kultury spolupracují a vzájemně se obohacují. Svědčí o tom i nový chrám v Mariboru a rodící se kostel ve Starém Městě,“ píše Graubner.

Pro velehradského sochaře je Slovinsko vedle Říma zemí jeho nejvýznamnějších prací. „Jsem rád, že jsem v této zemi mohl pracovat a uplatnit zkušenosti získané v Římě. Mám pocit, že ve Slovinsku má k sobě církev a kultura velmi blízko,“ míní Oliva.

Na vernisáž se chystají i čeští poslanci ze skupiny pro meziparlamentní spolupráci se Slovinskem. Zájem budí výstava i ve Starém Městě. „Chtěl bych výstavu přesunout i do Starého Města či blízkého okolí. Chceme být i nápomocni při její přípravě,“ uvedl staroměstský starosta Josef Bazala, který letos s místními farníky navštívil Maribor. Cílem cesty byl kostel Marie Matky Církve od architekta Iva Goropevšeka. Na jeho výzdobě Oliva pracuje již více než deset let.

Klíčový význam pro Olivovu práci v zahraničí mělo setkání se slovinským výtvarníkem, filosofem a teologem Marko Ivanem Rupnikem. Na jeho podnět navštívil v květnu 1993 rozestavěný kostel Marie Matky Církve v Mariboru a posléze s malířem a vytrážistou Janem Jemelkou přijal zakázku na celkovou sochařskou liturgickou výzdobu. Seznámil se takto s architektem Ivo Goropevšekem. Jejich tvůrčí spolupráce se dnes zhmotňuje i ve stavbě kostela Svatého ducha ve Starém Městě. V lednu 1997 získal Oliva životní úkol – vybavit souborem liturgických plastik kapli Redemptoris Mater papeže Jana Pavla II. ve Vatikánu. Také přitom působil Otec Rupnik jako spiritus agens celého díla a rádcem sochaře byl kardinál Tomáš Špidlík. Mezi nejbližší Olivovi spolupracovníky patří kamenosochař Petr Novák či cizeléři Luboš Smílek a Jiří Severin.