K vidění jsou také staré fotografie, knihy a časopisy. "Velký dík patří zejména místním dárcům. Ve spolupráci s nimi můžu zachraňovat originály," uvedla Marta Doleželová z minimuzea. Nově nabyté fotografie podle ní ukazují třeba sokolský život, oslavy výročí zrušení roboty v roce 1938 nebo sjezdy rodáků. Kuriozitou je i stálá výstavka fotografií zastupitelů Mysločovic od druhé světové války až po současnost. Zajímavostí je buben dávného obecního strážníka, který i s řemenem věnovali muzeu jeho potomci. Muzeum lze navštívit zpravidla v pondělí od 17 do 18 hodin.