Tento ročník soutěže byl vypsán pro studenty prvních až čtvrtých ročníků středních škol, víceletých gymnázií i základních uměleckých škol.

Jedna z kategorií byla také určena pro ročníky 1999 až 2002. A proč sportovní téma? Důvodem je účast dětské reprezentace Zlínského kraje na Hrách IV. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2010.

„Uplynulý ročník soutěže patřil k těm vůbec nejzdařilejším, o čemž nejlépe svědčí nebývale hojná účast,“ sdělil krajský radní Josef Slovák, který je ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašovatelem této soutěže.

„Příjemně mě překvapilo, jak velké zastoupení v soutěži měli vzhledem ke zvolenému tématu žáci základních uměleckých škol. Ti jsou důkazem toho, že i výtvarně nadaní mladí lidé mohou mít kladný vztah ke sportu, což vypovídá o jejich všestrannosti,“ míní dále Slovák.

Poznamenal také, že pět nejlepších prací z kategorie nejmladších dětí poputuje na zimní olympiádu do Liberce, kde budou mít jejich autoři možnost získat olympijské medaile.