Jsme s věcmi svázáni tak pevně, že i jejich osudy se těm našim lidským často podobají. Už jen tím, že k některým jsou přívětivější než k druhým. A právě kvůli těm druhým vznikla výstava na zámku ve Vizovicích.

„Vystavujeme zde předměty, které kdysi patřily k nejzářivějším nebo nejoblíbenějším. Během svého života byly poškozeny většinou natolik, že se na svá původní místa v pokojích a salónech už nemohla vrátit,“ vysvětlila kastelánka zámku Jana Pluhařová. Návštěvníci budou moci až do října spatřit na 180 historických předmětů.

„Umělecká hodnota vystavených exponátů je různá. Jedno ale mají společné. Jsou nositeli osudů lidí, v jejichž životech sehrály konkrétní role,“ řekla Pluhařová.

V dnešní době o tyto věci není zájem. Nejsou vyhledávány při realizacích výstav, zařazovány do katalogů a publikací, nelze je instalovat na prohlídkových okruzích. „Jsou zkrátka odsouzeny k dožití v zatemnělých depozitářích, kam se jen výjimečně dostane denní světlo a člověk, který by je ještě mohl obdivovat,“ povzdechla si kastelánka.

V expozici hosté spatří například rozbité ryté poháry z 18. století, zvláštní orientální stínítka na lampy či dámské vějíře. Raritou je stolní hra Bierky, což je obdoba našeho Mikáda. „Jsou to různobarevné tyčinky, originály z Orientu,“ vysvětlila Pluhařová.

Pokud se mezi návštěvníky najde zájemce, který by měl zájem přispět na opravu některého z vystavených exponátů, správa zámku to velmi uvítá.
Po restaurování bude jméno sponzora vyryto do mosazného štítku a ten bude spolu s exponátem vystaven.

„Není to však přímo účelem výstavy. Hlavní myšlenka je ochránit tu nepředstavitelnou spoustu hodnot a zachovat ji pro naše nástupce, tak jak to naši předkové udělali pro nás,“ dodala závěrem kastelánka Pluhařová.