Návštěvníci v pátek také poprvé uvidí plánovanou výstavu Sakrální památky pro firmu Baťa – návrhy a realizace, která měla být původně zahájena v úterý. Výstava kurátorky Ladislavy Horňákové představí v grafickém kabinetu prostřednictvím originálních plánů, archivní fotodokumentace a fotografií příklady racionálně pojatých sakrálních staveb navržených pro firmu Baťa.

„Byly často projektovány v kombinacích jednoduchých kubických tvarů s využitím standardního konstrukčního modulu. Přes nezvyklé konstruktivistické formy vznikala silná emocionální díla, která zapadala do urbanistického kontextu baťovské zástavby," uvedla kurátorka.

Retrospektivní výstava zlínského malíře Svatopluka Slovenčíka v přízemí budovy je kvůli havárii stále dočasně uzavřena.

Voda z prasklého potrubí unikla ve druhém patře, prosakovala však do přízemí. Hasiči a pracovníci institutu však stihli všechna umělecká díla zachránit, žádné nebylo poškozeno ani zničeno. „Příčiny technické závady zkoumá v současnosti expertní tým a jsou předmětem znaleckého posudku," uvedla Mitáčková. Škoda zatím nebyla stanovena.