„Soutěž je připravená pro čtyři věkové kategorie. Do šesti let, od sedmi do jedenácti, od dvanácti do patnácti a od šestnácti do dvaadvaceti let budou soutěžící usilovat o odměny, které získají autoři tří nejlepších prací z každé kategorie,“ řekl štípský farář František Sedláček.

Mladí umělci mohou pracovat s papírem, tužkou, voskovkami i plastelínou. Soutěž potrvá do konce října a vyhlášení výsledků se uskuteční třicátého listopadu. Více informací je možné nalézt na webových stránkách www.stipa.cz.

Igor Dostál