„Projekt FIGURAMA se zrodil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a na Fakultě architektury Masarykovy univerzity v Brně, konkrétně v hlavách pedagogů Borise Jirků a Karla Pokorného. Ti uspořádali v roce 1999 první společnou výstavu figurální kresby, odtud název FIGURAMA," přiblížila za organizátory Lucie Mičková.

Dodala, že po úspěchu výstavy se do projektu začaly zapojovat i další umělecké školy z Evropy i světa. Nyní jsou vystavována díla nejen kresebná, ale i malířská a sochařská. 

„Kromě vernisáže a výstavy se připravuje také třídenní workshop kresby s prof. Jirků, který bude probíhat od 5. do 7. prosince," doplnila Mičková.

Celý projekt má na povel pedagog fakulty multimediálních komunikací Radek Petříček.

„Jsem velice rád, že se do Zlína opět po třech letech FIGURAMA vrací, protože je vždy k vidění spousta krásných děl. Je to inspirativní událost nejen pro naše studenty, dokladující nutnost poctivého řemesla jako základ umělecké tvorby," uvedl. (poh)