KDY: 6. listopadu od 17 hodin 
KDE: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
ZA KOLIK: Vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč

Tomáš Baťa věřil, že letecká doprava má skvělou budoucnost a umožní zefektivnit podnikovou výrobu i obchod. Zpočátku zastaralá letadla sloužila především k propagaci firmy a občasným kurýrním letům. V roce 1930 bylo ale založeno letecké oddělení a firemní letecká doprava se začala prudce rozvíjet. Byli přijati noví piloti, nakoupena nová moderní letadla a postaveno nové letiště na katastru Napajedel. Na přelomu let 1931 a 1932 Tomáš Baťa podnikl první dalekou cestu firemním letadlem do Indie a Indonésie. Bohužel cesta letadlem se Tomáši Baťovi a jeho prvnímu pilotu Jindřichu Broučkovi stala dne 12. července 1932 osudnou. V jeho započatém díle i v rozvoji podnikové letecké dopravy, pokračoval jeho nevlastní bratr Jan Antonín Baťa.

Přednáška Jana Dúbravčíka podrobně popisuje postupný rozvoj podnikové letecké dopravy firmy Baťa v letech 1924 až 1939, její obnovu po 2. světové válce, vznik letecké společnosti Svitlet až do jejího zániku v roce 1952. Zmiňuje osobnosti, které u jejího zrodu i dalšího vývoje stály, popisuje leteckou techniku a výstavbu firemních letišť. Je doprovázena mnoha dosud nepublikovanými fotografiemi z veřejných i soukromých sbírek.

Přednáška se koná ve 2. podlaží budovy 15, sál B. Před přednáškou si budete moci zakoupit brožurku „S Baťou vzhůru do oblak".