„Rekonstruovali jsme místní usedlost do její podoby z počátku 20. stol., na což jsme získali dotaci z Evropského fondu dva miliony korun v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava," sdělil místostarosta Radek Fryzelka, který o založení muzea velmi usiloval.

„Je to muzeum celého Vlachovicka. Spojuje nás láska k místní historii a tradicím," říká Fryzelka. Jeho slova podpořil i místní historik Stanislav Maček.

„Je tu hodně přátel historie Vlachovicka, sledujeme naše okolí a nacházíme další archeologické zajímavosti a artefakty," prozradil Deníku.

„Máme nově objevené dvě oblasti z období zřejmě neolitu, které budou ve spolupráci s archeology Muzea jihovýchodní Moravy prozkoumány, přitom ještě pracujeme na dalších místech a nálezech," dodal nadšeně.

Lásku k tradicím nezapře ani starosta Vlachovic.

„Velmi jsem si vždy přál, abychom v obci měli vlastní místní kapelu. Jsem proto rád, že zde působí skupina Dokopjan, z níž jsou mnozí i varhaníky. Skutečně považuji za dobré, když je v obci tradiční kapela," svěřil se Zdeněk Hověžák.

Vztah místních k historii a tradicím je patrný v celé obci. I proto si již před lety založili občanské sdružení Dokopy.

„Cílem je pomáhat a snažit se zlepšovat celkový stav přírody, kultury, tradic, udržitelného rozvoje a duchovních hodnot na Valašsku. Podporovat a vytvářet projekty pro trvale udržitelný rozvoj, dlouhodobě ochraňovat a obnovovat zdejší přírodu a krajinu, ekologicky vychovávat a navázat na zdejší kulturní a valašské lidové dědictví, podporovat staré tradice a řemesla a snažit se oživit pospolitost a duchovní spokojenost občanů, a to především na Vlachovicku a v okolních obcích," říká Jakub Šimoník.

Pod záštitou sdružení O.s. Dokopy se mimo jiné podařilo zjistit přesnou podobu vlachovského kroje.

AKCE PRO RODINY NEBO I MYSLIVCE

Mezi další místní spolky patří Vrběčanky, které pořádají zejména rodinné akce, nebo Myslivecké sdružení Valašsko-Vlachovice, které hospodaří v pronajaté honitbě Honebního společenstva Vlachovice-Vrbětice o výměře 2039 ha honební plochy. Sdružuje myslivce z Vlachovic, Vrbětic a okolí. V současné době má MS 30 členů.

V obci je také základní škola. První zmínky o vlachovické škole pocházejí ze 17. století, kdy bylo školství podřízeno církevním úřadům.

Konkrétně ve Vlachovicích to byl místní farář a funkci dnešního inspektora zastával kloboucky děkan. Učitel, říkalo se mu rektor, byl zároveň kostelním varhaníkem, zpěvákem, „ředitelem kůru", účinkoval při bohoslužbách, svatbách, pohřbech a podobně.

V obci najdeme dokonce dvě knihovny. Vlachovická se nachází v prvním patře kulturního domu. Vrbětická nabízí v regálech téměř 2000 knih.

Oblíbeným místem je také koupaliště, které je v letním období plně využíváno. V areálu koupaliště se nachází velký a malý bazén, písečné volejbalové hřiště. Na všechny dohlíží plavčík. V areálu je také občerstvení a možnost půjčit si cyklistické kolo.

Starosta Zdeněk Hověžák je spokojený i s nově opraveným obecním úřadem.

„Materiální statky nepovažuji za příliš důležité, máme ale opravený obecní úřad, kde je i sociální bydlení, školka a další instituce. Krom toho je nově rekonstruovaný také kulturní dům, a to z venku i zevnitř," popsal starosta Vlachovic. V současné době se snaží vedení obce najít využití dalších objektů ve Vlachovicích i ve Vrběticích.

„Chtěli bychom, aby nyní nevyužívané domy v budoucnu sloužily nejen místním, ale byly lákadlem i pro pro turisty a návštěvníky," vysvětlil starosta.

Nejvíce ho ale nyní tíží problémy kvůli výbuchům ve Vrběticích a také nejistota ohledně plánované přehrady.

„Plánujeme odkanalizování obce, což je velká akce, ale nejprve čekáme, zda dojde ke schválení projektu přehrady. Podle toho, jak se bude postupovat s přehradou, zvážíme, zda si kanalizaci zajistit sami, nebo zda počkat na pomoc od státu. Určitě bychom uvítali, kdyby zde přehrada byla vybudována, protože voda je potřeba. Kde je voda, tam je život," uzavírá starosta.

Valašská obec Vlachovice se nachází v podhorské krajině v nejsevernější části CHKO Bílé Karpaty, v jihovýchodní části Zlínského kraje, 6 km západně od města Valašské Klobouky.

V současné době patří pod Vlachovic, i do nedávné doby samostatná obec Vrbětice, přičemž dohromady mají přibližně 1500 obyvatel. Díky své poloze, charakteru krajiny a ojedinělým památkám je toto území zajímavým cílem především pro venkovskou turistiku, cykloturistiku, agroturistiku, v zimě běžkování apod.

Na rozdíl od blízkých Javorníků a Beskyd je jižní část Valašska velmi málo poznamenaná turistickým ruchem. Okolí obce je poměrně hustě protkáno sítí turistických a cyklistických tras. Obec Vlachovice je součástí mikroregionu Ploština a Jižní Valašsko.

Zajímavá čísla z Vlachovic

  • 350 metrů nad mořem se nachází Vlachovice.
  • v roce 1715 byla postavena cenná kaple Nejsvětější trojice.
  • 27. 8. 2016 se koná Den Farnosti Vlachovice se soutěžemi a občerstvením.

Co jste možná nevěděli

  • Vlachovice leží v údolí mezi Bílými Karpaty na východě a Vizovickou vrchovinou na západě a severu
  • obec půjčuje nově ušité tradiční vlachovické kroje, které byly slavnostně požehnány ve Vlachovicích v kostele sv. Michala v roce 2011
  • Poblíž Vlachovic se nachází Hložecká kaple.

MARCELA KANIOVÁ