Dobrovolníci připravili na neděli 9. června program, který budou tvořit výklady o historii zlínského hradu, vystoupení Zlínské šermířské skupiny, občerstvení se středověkou tematikou a ukázky středověkých řemesel jako například zpracování vlny, práce košíkáře, pletení na prstech nebo věštkyně.

Pohodovou trasou od Svahu až k Hradisku

„Trasa vede lesním terénem až na Hradisko a pohodovým tempem trvá necelou hodinu. Sraz bude ve 13.30 u lyžařského svahu ve Zlíně, odkud společně doputujeme až na Hradisko,“ řekla za organizátory Věra Stojar.

Historie skoro zapomenutého místa

Obyvatelé krajského města o existenci hradu téměř neví. Že se nejedná jen o pověst, přineslo svědectví archeologického výzkumu. V roce 1940 byly na Hradisku odkryty pozůstatky opevněného objektu, který je patrný na místě ještě dnes.

V lidovém vyprávění zachyceném ve Starozlínských pověstech Karla Pekárka se o zlínském hradě traduje, že šlo o mohutnou třípatrovou stavbu se dvěma válcovými věžemi.

Zdi byly prý silné na dva sáhy a dovnitř se vcházelo přes padací most střežený děly. A dokonce odtud měla vést podzemní chodba až do tři hodiny vzdáleného Provodova. Hradu i městu pod ním podle legend vládl tajemný rytíř Miloš.

Takové po mnoho pokolení tradované představy jsou sice přehnané, ale mají určitý reálný základ. Průzkumy provedené na Hradisku v letech 1938 a 1940 sice vyvrátily představu o rozsáhlém kamenném sídle, ale prokázaly, že na tomto místě někdy od druhé poloviny 13. století stával opevněný objekt – hrad nebo tvrz, který sloužil ještě na přelomu 15. a 16. století.

Odhalení sochy Kudlovského draka

Akce bude takovým happeningem a oslavou historie zlínského hradu. Při prvním ročníku byla slavnostně odhalena informační cedule. O rok později byla na Hradisku umístěna socha rytíře Miloše. Letos se přímo na akci vytvoří socha Kudlovského draka, který má svůj původ také v pověstech.

MOHLO BY VÁS ZAUJMOUT: Skupina No Name rozezpívala zaplněné náměstí ve Zlíně

ZFF 2024 Koncert No Name | Video: Iva Nedavašková