Přehlídka činnosti sdružení dětí a mládeže a středisek volného času jim umožní vidět a také na vlastní kůži zkusit nejrůznější činnosti a disciplíny.

(hed)