Nejvíce objevů hlásí archeologové z oblasti u Polešovic, kde v uplynulých dnech našli například velmi vzácné nádoby z období zhruba 1500 let př. n. l.

„To je to nejhezčí ze starší doby bronzové, co se nám prozatím podařilo vyzvednout. Jde o prestižní nálezy v celistvém, neporušeném stavu a navíc v sídlištním kontextu,“ prozradil Deníku vedoucí záchranného archeologického výzkumu Miroslav Popelka z Ústavu archeologické památkové péče Brno.

Velkou raritou je podle jeho slov také žárový hrob u Nedakonic, jenž ukrýval sedm neporušených nádob. Naleziště u Polešovic Popelka považuje za jedno z nejvýznamnějších na Moravě a označuje ho za učebnici archeologie, kde se ukrývá 6000 let kontinuálního vývoje.

„Je to jako kniha, kterou čtete pozpátku, kdy začínáte na posledních stranách. Odkrýváme ty nejmladší struktury související se zdejší zaniklou historickou vsí Záplacany, kterou v 60. - 70. letech minulého století zkoumal doktor Snášil, navazujeme na jeho výzkum a dostáváme se dál a hlouběji do doby železné, bronzové, až po ten nejzazší pravěk,“ upřesnil Miroslav Popelka.

Úsek dálnice D55 v katastru Polešovic se totiž vyznačuje příhodnou polohou na naváté písečné duně, která byla obklopena ze tří stran bažinami.

„Na pravém břehu řeky Moravy, což byla velmi strategická poloha pro osídlení, žili lidé od šestého tisíciletí před naším letopočtem. Skutečnost, že půjde o velmi bohaté naleziště, jsme očekávali. V této oblasti provádíme za pomoci obce Polešovice pravidelný výzkum již od roku 2000,“ doplnil archeolog Marek Lečbych.

 

Nově vznikající úsek dálnice D55 mezi Starým Městem a Moravským Pískem v délce 8800 m je jedním ze souboru staveb, které po svém dokončení vytvoří ucelenou dálnici. Po ní se řidiči poprvé projedou v roce 2024. Součástí  stavby je vybudování devíti mostů, dvou mimoúrovňových křižovatek a protihlukové stěny v délce 456 m. Předpokládaná výše investice činí dvě miliardy 610 milionů korun bez DPH.

„Aktuálně tam probíhají přípravné zemní práce, skrývka ornice a výběrové řízení na hlavního zhotovitele stavby. Předpoklad zahájení stavby je letos na podzim,“ uvedla mluvčí ŘSD Lucie Trubelíková.