Reagovala tak na výsledky první schůzky s ředitelem Základní školy Vsetín-Sychrov Michalem Molkem. Kantorem, který myšlence volitelného způsobu vyučování propadl a stal se ve Vsetíně jejím zapáleným propagátorem. „Přemýšlím nad tím už hodně dlouho. V podstatě od doby, kdy jsem učiteloval v Pozděchově," svěřil se Michal Molek.

Ve vsetínské základní škole na Sychrově předpokládají, že alternativní školství zabezpečí prostřednictvím metody zvané Montessori. Pedagogové ji považují za základní kámen stavby nazývané vzdělávání.

Ve své podstatě lze volitelný způsob vyučování ve stylu Montessori přirovnat k práci v malotřídkách. „S přivřením oka tomu tak opravdu je. Jde hlavně o to zapojit do vyučování i samotné děti. Starší pomáhají mladším," poznamenal Michal Molek.

Podle něj usedne do lavic Montessori třídy maximálně patnáct žáků. „Pokud všechno do sebe zapadne, jak má, žáci první až třetí třídy se spolu v jedné učebně setkají už v září," plánuje ředitel.

Zvláštnost alternativní výuky spočívá také v tom, že doba vyučování není přerušována zvoněním. Výuka je řízena potřebami a možnostmi školáků. Samozřejmostí je také slovní hodnocení žáků. „Když v září začneme, zacelíme tak ve Vsetíně díru. O alternativní školství je skutečně čím dál větší zájem," dodal Michal Molek.

Zastánce má alternativní vzdělávání také v poslanci Parlamentu ČR Petru Kořenkovi, dlouholetém vsetínském učiteli, který se i z titulu své politické funkce problematikou školství zabývá. „Nemám s tím žádný problém. Považuji alternativní školství za smysluplné oživení učebních metod," řekl Petr Kořenek.

O přípravách nového druhu vyučování v jedné ze škol, jejímž zřizovatelem je město, zatím podle všeho nic nevědí na vsetínské radnici. „Nemám na to zatím názor. Asi i proto, že informace o připravované třídě alternativního vyučování v Základní škole Vsetín-Sychrov zatím žádné nemám," sdělila vedoucí oddělení školství vsetínské radnice Jana Janovská.