„Vítám vás na půdě Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti, kde se již dříve scházeli významné osobnosti jak z Česka, tak ze Slovenska. Jsme moc rádi, že můžeme přivítat i vás na sedmém zasedání Česko-slovenského diskusního fóra. Budeme také rádi, když využijete prostory galerie k prohlídce s odborným výkladem děl Joži Uprky," uvítal hosty Zdeněk Zemek.

Ti poté společně s velvyslanci začali intenzivně diskutovat nad předem přichystanými tématy.

„Jedno z důležitých témat, nad nímž dnes budeme jednat, je přichystání oslav stoletého výročí založení Československa. To bude sice až za dva roky, ale určité akce je třeba naplánovat již nyní a především oslavy zkoordinovat se slovenskou stranou," prozradila na konferenci Livia Klausová.

Pro Galerii Joži Uprky to však nebylo první netradiční setkání vysokých hodnostářů uvnitř jejích prostor.

„Nepořádáme takové netradiční setkání poprvé. Kromě tohoto fóra jsme tu měli například zasedání vlády Slovenské republiky a zasedání vlády České republiky. Většinou jsou z prostředí obrazů Joži Uprky všichni návštěvníci nadšení a velmi je jejich historie zajímá," dodal ředitel galerie Ladislav Bednařík.