I. etapa dopravního terminálu - stavba nového mostu

II. etapa dopravního terminálu - stavba autobusového nádraží, úprava stávající budovy ČD, úprava prostoru před nádražím

V místě před nově zrekonstruovaným nádražím, kde se návštěvníci těšili z přistaveného pódia speciálně připraveného pro tuto dlouho očekávanou událost, všichni hlavní partneři projektu ceremoniálně přestřihli pásku, čímž symbolicky stvrdili dokončení 2. etapy dopravního terminálu. „Chci poděkovat především panu architektovi Jaroslavu Habartovi za koncepci první etapy přestavby dopravního terminálu, která nám dala vizi, již jsme letos dokázali úspěšně realizovat. Samozřejmě bychom zde nebyli také bez pomoci švýcarské strany, stejně jako všech partnerů tohoto důležitého projektu," uvedl k otevření starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar.

Právě díky dotacím z Programu švýcarsko-české spolupráce, které pokryly většinu z 99,7 milionu korun, jež si oprava dopravního terminálu vyžádala, se místní obyvatelé mohou těšit z místa, kde se má propojit cestování vlakem, autobusem a osobními vozidly. „V současnosti Program švýcarsko-
-české spolupráce zahrnuje na 38 projektů v celkové výši 2,6 miliardy korun. Jsem potěšen nejen spoluprací ze strany České republiky a jejích institucí, ale také z ochoty švýcarských obyvatel, kteří formou přímé demokracie celý program schválili," vyzvedl přínos všech účastníků velvyslanec Švýcarské konfederace Markus Alexander Antonietti.

Právě vzhledem k úspěchům, díky nimž se podařilo z celkového rozpočtu ušetřit zhruba 40 milionů korun, jsou naplánovány další práce, které mají dočerpat původní výši dotace. „Letos chystáme realizaci 3. etapy, která uvede železniční stanici do konečné podoby. V rámci ušetřených prostředků budeme také opravovat velké schody u nádraží a všechny autobusové zastávky," doplnil starosta. Při slavnostním otevření byla také odhalena socha od Ondřeje Olivy, jejíž cena se vyšplhala na 500 tisíc korun, podle slov Patrika Kunčara, jež má svým zobrazením symbolicky znázornit propletení třech dopravních prostředků (auto, autobus, vlak) v jednom bodě Brodu.