„Nejstarší barokní kříž je ze 17. století,“ říká Bartošek.

„Kříže jsou vskutku velmi poničené. V Rymicích v hospodářském dvoru, kde byly uloženy až doteď – a zřejmě by tam i zůstaly nebýt rozsáhlé rekonstrukce dvora -, se k nim nechovali moc s úctou. Neustálým přesouváním se poničili a rozbili,“ líčí nešťastný osud křížů Bartošek.

Z některých zlomků se dá ještě vyčíst lokalita, kde kříže stály – například v Hradisku, Bystřici pod Hostýnem, Holešovu, Bezměrově a dalších obcích z okresu Kroměříž. V Rymicích vznikl takový sklad. Kříže tam vozili obce od 70. let místo toho, aby se jich zbavili. A proto se jako zázrakem dochovaly. Hospodářský dvůr však prochází velkou rekonstrukcí, kříže se jim tam nehodily.

Z Rymic je proto před nedávnem převezli do Holešova. V současnosti jsou úlomky křížů uloženy v zámeckém příkopu. „Firma je musela složit až daleko za roh, protože bylo tehdy špatné počasí a nemohli se s technikou dostat blíž místům, kde budou nakonec vystaveny,“ brodí se vysokou, neposekanou trávou Bartošek.

Kříže pod mostem

V zámeckém příkopu vedle vstupu do zámku se opraví kus travnaté plochy, dá se zde nějaká dlažba, popisky a kříže se vystaví tam. Možnost shlédnout kříže na vlastní oči budou moci lidé v rámci prohlídky barokního mostu, v jehož útrobách ještě budou ty nejzachovalejší kousky vystaveny.

Pod most se plánují v budoucnu přesunout další kamenné pozůstatky. Většina z nich je uložených v zámeckém sklepení, kam dnes není přístup. „Vše probíhá pomalu. S tím šutrem je především problém ve váze. Je to těžké a nemůžete s tím jen tak snadno šibovat z místa na místo,“ směje se Bartošek.

Kříže zůstanou v Holešově již nastálo. Nebudou se, po dokončení rekonstrukce hospodářského dvoru v Rymicích, vracet zpět.

„Památkáři řešili co s nimi. Oslovili se obce, odkud kříže pocházejí, zda nechtějí alespoň ty své. Nikdo se k tomu moc neměl. Rozumím tomu. Jsou to pro ně kusy šutrů, se kterými by si neuměli poradit. Proto jsme souhlasili, že je vezmeme všechny, protože my tady na to máme prostory. Přesunutí z jednoho konce zámeckého příkopu na druhý bude samozřejmě složité, protože ty kusy jsou nadmíru těžké. Nejtěžší kus má zhruba jednu tunu," upozorňuje Karel Bartošek.

V budoucnu by mohlo dojít k případnému restaurování některých z nejzachovalejších kousků.