Na své kralování se Adam Hlaváč poctivě připravoval od svého dětství. Vždyť už rok po jeho narození padla zmínka o tom, že se jednou stane ústřední postavou jízdy králů. A stalo se. Královskou korunu přebral o víkendu od svého předchůdce Radovana Simana. „Přípravy nebyly náročné, na koni mě jezdit bavilo. Jenom kdyby nebylo takové horko," poznamenal mladičký král Adam Hlaváč těsně před svou jízdou.

Tu zahájila před kunovickou radnicí tamní starostka Ivana Majíčková. „Je to král bez statků a dvorů, bez královských pokladů. My naňho vyberem mezi ludem. Proto jsme vás paní starostko dojeli požádat, abyste nám dovolila po dědině vybírat," prohlásil praporečník a hlavní organizátor Milan Stašek před kunovickou radnicí. S tím starostka Kunovic Ivana Majíčková souhlasila. „Já vám povolení dám, ale toto si vyjednám, abyste si podruhé krála ukradnút nedali," odvětila. Po tradičním ceremoniálu tak králova družina mohla přistoupit k jedné z nejzábavnějších částí dne. Začalo se vyvolávat.

„Hýlom, Hýlom náš svět ještě nezachytila krize, že tu stojí aj pan Dudek ze Slováckéj televize. Hýlóm, hýlóm," poznamenával jeden z vyvolávačů. „Hýlóm, hýlóm k naší starostce brzy doletí vrána, že tady stójí náměstek životního prostředí pan Mana. Tož aby nebyli naši zemědělci bez práce, dúfáme, že nám do Kunovic pošlete nějaké ty dotace," rozesmál přihlížející další vyvolávač. Mezi přítomnými nechyběl ani starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha, starosta Starého Města Josef Bazala či hejtman Zlínského kraje Stanislav Myšák.

„Úžasné, velkolepé, nádherné. Samozřejmě jsem si vědom toho, co to stojí práce, energie a přípravy zorganizovat sedmadvacet koní. Je to svátek se vším všudy. Pokud chce být člověk hrdý na svůj kraj a na místní lidi, stačí se zajet podívat na takovou akci. Odcházím spokojený a nadšený," nešetřil chválou Stanislav Myšák.

To, že se jízdě králů čím dál více dostává nejenom celonárodní, ale také mezinárodního věhlasu, potvrzovalo složení přihlížejících. „Čirou náhodou jsem na internetu objevila pozvánku na jízdu králů v Kunovicích, tak jsme se rozhodli přijet podívat. Nejenom, že se nám líbily kroje a družina, ale byla to také legrace," uvedli manželé Nina a Pavel Tašíkovi, kteří přijeli až ze švýcarského Curychu. O výjimečnosti kunovické jízdy králů mluvila etnografka a spoluautorka publikace Jízda králů v Kunovicích Romana Habartová. „Specifické oproti ostatním jízdám je její výlučné zasazení do letního období, což nebývá příliš zvykem a jinde se termíny upravují a přenášejí do dalších měsíců. S tím je spojena i výzdoba kopírující letní barvy, kdy jsme letos mohli vidět jejich kombinaci s tradičními barvami kunovických krojů a výšivek," dodala.

Jízda králů patří k nejznámějším folklorním zvykům v republice. Její původ lze vystopovat v pohanských dobách, kdy mladí chlapci soupeřili při vyhánění dobytka a nejlepší z nich se stal králem. Alternativní výklad pojí vznik tradice k útěku uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad. Jízda králů je od listopadu 2011 zapsána do seznamu UNESCO jako součást nehmotného kulturního dědictví lidstva. V okrese Uherské Hradiště se jezdí každý rok ve Vlčnově, jednou za dva roky v Kunovicích a jednou za tři roky v Hluku. Nejstarší zmínka o kunovické jízdě králů pochází roku 1892 a až do roku 1955 projížděla také Hradištěm. Po roce 1972 byla v Kunovicích na čtyřiadvacet let přerušena. Znovu se začalo jezdit až v roce 1996. Letos tak uplynulo 20 let od jejího obnovení.

Jízda králů 2016 v Kunovicích.

Jízda králů 2016 v Kunovicích.

Jízda králů v Kunovicích. Foto: 3x DENÍK/Jan Karásek