Nová úprava tohoto předpisu vzešla od senátora a podnikatele Ivo Valenty. Osobnosti ze Slovácka a muzikanti pohybující se v oblasti národopisu a lidových písní takový krok vítají.

Autorství lidových písní je až anonymní

„Úprava se bude nejspíš týkat hlavně folklorních souborů, které dnes musí před koncertem sepsat repertoárový list a ten odeslat na Ochranný svaz autorský. V případě lidových písní se domnívám, že je jejich autorství často sporné, přímo až anonymní, takže si myslím, že z tohoto hlediska se bude jednat o pozitivní krok," vyjádřil se primáš cimbálové muziky Cifra Petr Číhal.

Podobně problém vnímá také umělecký vedoucí cimbálové muziky Harafica Petr Gablas. „Mám na to dva různé úhly pohledu. Jeden je z pozice interpreta, kdy se například na hodech hraje lidová hudba, která nemá konkrétního autora. Za této situace je podle mého názoru nesmyslné, aby si z toho někdo přivlastňoval nějaká práva a to by se nejspíš mělo změnit. Na druhou stranu z pohledu autora, který píše své vlastní skladby, je mi jasné, že některé písně jsou už třeba zlidovělé, ale někdo konkrétní je napsal. Pak je otázkou, jak intenzívně se ten autor k té písni hlásí a požaduje svá autorská práva. Asi by se měly podrobně řešit všechny možné varianty," uvedl Petr Gablas.

A rozhodnutí Senátu už zaregistroval také houslista a skladatel Jiří Pavlica. „Neznám přesné znění novely, ale z mně dostupných informací se domnívám, že to pomůže především pořadatelům a organizátorům akcí, nikoliv samotným protagonistům. Muzikantů a zpěváků, kteří jsou interprety anonymních lidových písní, se to netýká, protože ti nárok na autorské odměny nemají," sdělil Slováckému deníku Jiří Pavlica.

Schválení návrhu novely autorského zákona potěšilo jeho autora Ivo Valentu

V rámci dosavadní praxe právě cimbálové muziky či folklorní soubory musí hlásit Ochrannému svazu autorskému (OSA) plánované hudební produkce, včetně seznamů hraných skladeb. V minulosti OSA také měla inkasovat od folkloristů autorské poplatky, a to například prostřednictvím Folklorního sdružení ČR. Právě tato praxe by se teď díky senátní novele měla změnit. Schválení návrhu novely autorského zákona potěšilo jeho autora Ivo Valentu.

„Jsem velmi rád, že Senát podpořil tuto mou první legislativní iniciativu. V ní se snažím pomocí senátního návrhu novely autorského zákona jednou pro vždy osvobodit folklorní soubory od toho, aby musely za lidové písničky platit jakékoliv autorské poplatky či vyplňovat pro Ochranný svaz autorský nesmyslné formuláře," poznamenal senátor Ivo Valenta. Nová legislativa by podle jeho názoru měla do budoucna vyznavačům národopisu usnadnit jejich fungování.

„Tisícům folkloristů brzy odpadne tato hloupá povinnost. Lidová písnička si nezaslouží, aby na ní kdokoliv parazitoval, vybíral z ní poplatky nebo ji zatěžoval administrativou. Folklor bychom měli rozvíjet a ne jej dusit již tak velmi kontroverzními aktivitami kolektivních správců autorských práv," dodal Ivo Valenta. Novelu zákona nyní po schválení Senátem čeká cesta do Poslanecké sněmovny a poté k prezidentovi­.