Své dotazy pro senátorku Doupovcovou na toto, ale i další témata, která vás zajímají, můžete zasílat již nyní

ON-LINE rozhovor naleznete ZDE

Senátorka Hana Doupovcová a regionální tradice

Od roku 2005 oceňuje město Uherské Hradiště každoročně osobnosti podílející se na zachování a rozvoji lidové umělecké výroby udělováním Ceny Vladimíra Boučka. U zrodu této myšlenky stála tehdejší hradišťská místostarostka a dnešní senátorka Ing. Hana Doupovcová. „Inspirací byly kromě jiného zcela jistě vzpomínky na někdejší prodejnu ÚLUV (Ústředí lidové umělecké výroby), která bývala na Palackého náměstí. Měla velmi osobitou atmosféru, voněla dřevem, interiér připomínal útulný pokoj, v němž byly naaranžovány výrobky lidových řemeslníků. Věhlas této prodejny sahal daleko za hranice Uherského Hradiště právě díky úzké vazbě na lidová řemesla a tvůrce, z nichž mnozí byli skutečnými mistry svého oboru. A každý správný mistr své umění předával dál – díky tomu je tradice uměleckých řemesel a lidových tvůrců zachována do dneška," vysvětluje Hana Doupovcová důvody vzniku Ceny Vladimíra Boučka.

A jak přišla Cena Vladimíra Boučka ke svému jménu? „Se jménem architekta Vladimíra Boučka jsem se seznámila díky etnografovi Josefu Jančářovi, který navrhl, aby cena, jejíž vytvoření jsem iniciovala, nesla právě jeho jméno. Vladimír Bouček většinu svého života v Uherském Hradišti působil a fakticky stál, jako zakladatel prvních dílen Ústředí lidové umělecké výroby, u zrodu ÚLUV," vzpomíná senátorka Doupovcová.

Letos se tedy dnes již věhlasné ocenění bude udělovat podesáté. Jubileum je příležitostí k tomu, aby oceněňované umění slováckých řemeslníků, kteří udržují při životě řemesla, jež by jinak již dávno patřila mezi zaniklá, mohli poznat také lidé z jiných koutů naší vlasti. Hana Doupovcová se rozhodla uspořádat na půdě Senátu Parlamentu České republiky výstavní přehlídku prací držitelů ceny Vladimíra Boučka za deset let její existence. Výstava se bude konat v červnu tohoto roku v reprezentačních prostorách Valdštejnského paláce v Praze a měla by být přístupná široké veřejnosti a uskuteční se ve spolupráci s městem Uherské Hradiště zastoupeným starostou Květoslavem Tichavským a Slováckým muzeem v Uherském Hradišti s ředitelem Ivo Frolcem.

„I když jsem nikdy nebyla členkou žádného folklorního sdružení či souboru, byla bych špatným lokálním patriotem, kdybych nevnímala zdejší tradice a tedy i kvalitní řemeslné práce pokračovatelů někdejších mistrů z ÚLUV,"vysvětluje své pohnutky senátorka. „Obzvlášť když právě v Praze vidím na každém kroku, jakými hrůzami, jež se prodávají jako suvenýry a umělecké předměty, je Česká republika reprezentována u zahraničních turistů. Skutečně kvalitní řemeslné výrobky zůstávají většině návštěvníků ze zahraničí skryty, protože v naprosté většině jinam, než do Prahy, při návštěvě naší vlasti nedojedou. A tak jsem se rozhodla, že když nepřijedou turisté za našimi řemeslníky, přivezu jim jejich práce do Prahy, aby viděli, jak vypadá skutečné umělecké řemeslo vytvořené rukama našich lidí. Máme se čím pochlubit, máme být na co hrdí, tradice a poctivá rukodělná práce je ještě stále tvrdou devizou trvalé hodnoty, i když to tak mnohdy nevypadá," vyznává Hana Doupovcová svůj vztah k tradičním řemeslům a tradicím obecně.