Městys leží na východním úpatí chřibského pohoří a žije v něm kolem 2400 obyvatel. V jeho čele je od podzimu roku 2018 starostka Pavla Večeřová. Úřaduje sice první volební období, avšak do tamního zastupitelstva byla premiérově zvolena v roce 2010, takže v komunální politice je „zaháčkovaná“ od svých 29 let.

„Hned po volbách se nám podařilo několik dobrých věcí zrealizovat a rozjet projektovou přípravu na spoustu investičních akcí. V minulém roce nás ale velmi přibrzdila nastalá situace způsobená pandemií, takže u některých projektů ještě čekáme na stavební povolení. Nicméně podařilo se vybudovat komunikaci V Lúčkách k nově vystavěným domům jak rodinným, tak několika bytovým, či vyměnit velkou část svítidel veřejného osvětlení za šetrnější a úsporné, na
což jsme získali dotaci,“ prozradila Pavla Večeřová.

Omezený provoz úřadu využili k jeho částečné proměně.

„Z části vlastními silami jsme provedli rekonstrukci chodby a zasedací místnosti úřadu. Dál jsme intenzívně pracovali na projektových dokumentacích mnoha projektů a spolu s naší stavební komisí pracovali mimo jiné na územní studii, která zpracovává jednu lokalitu pro novou výstavbu rodinných domů,“ upřesnila buchlovická starostka.

Je toho hodně, do čeho by se chtěla pustit. Nápadů a podnětů je podle jejích slov mnoho a stále přibývají. Nejtěžší je vybrat priority, protože rozpočet není nafukovací.

„Chceme být proto projektově připraveni na případné dotační možnosti. Na konci loňského roku se nám připravenost vyplatila, neboť jsme získali dotaci na rekonstrukci a dobudování chodníku kolem kostela sv. Martina a rekonstrukci chodníku v ulici B. Němcové, jejichž realizace nás čeká letos,“ naznačila Pavla Večeřová. V běhu je již také výměna autobusových zastávek podél silnice I/50, které už jsou historickými kousky a vysazeno mají téměř 50 stromů v intravilánu městyse.

„V nejbližších letech nás čekají velké akce jako je rekonstrukce hlavního průtahu Buchlovicemi, kterou připravujeme ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, intenzifikace čistírny odpadních vod či rozšíření vodovodu na Chrastě. Je těžké vybírat, plánů je spousta,“ tvrdí starostka.