Za projektem Dejme druhou šanci stojí Vojtěch Kozlík (51 let), který v SANANIMu začínal jako fundraiser. Nyní pracuje jako terapeut v rámci Doléčovacího centra. Doléčování vnímá jako důležité v celé šíři, od praktických kroků s klienty přes skupinovou a individuální terapii, až po zážitkové sportovní aktivity.

„Zároveň se snažím vytvářet projekty, jako je benefiční aukce zážitků, protože je to užitečné a baví mě dávat šanci nejen klientům, ale v jistém smyslu i dávat šanci komukoliv udělat dobrý skutek. Jsem vděčný, že mohu být ve skvělém týmu ve fungující organizaci. Mám tuto práci rád, protože mi dává smysl,“ říká v našem rozhovoru Vojtěch Kozlík.

Nejnovější počin organizace SANANIM je Benefiční aukce zážitků Dejme druhou šanci. To byl váš nápad, že? close Logo společnosti Sananim. info Zdroj: Se svolením Vojtěcha Kozlíka zoom_in Logo společnosti Sananim.
Vlastně jsem si, po nějaké předchozí zkušenosti s aukcemi a zároveň i díky svému respektu k moci sociálních médií, představil, že aby bylo slyšet to, co chceme říci, tedy že závislosti jsou velký problém, a že je o něm důležité hovořit, musíme na to jinak. Šlo nám o to, že když osobnosti, které mají vliv, řeknou nahlas, že dávat druhou šanci vnímají jako důležité, bude to více slyšet.

Popište stručně princip kampaně Dejme druhou šanci.
Je to kampaň za podpory známých osobností. Funguje to tak, že kdo chce podpořit SANANIM, může díky ochotě oné osobnosti získat unikátní zážitek. Na platformě Dobrobot je to možné on-line. Tato dobročinná aukce je koncipována tak, že všichni spolupracují bez nároku na odměnu, a proto vydražitelé přímo podpoří léčbu závislostí v SANANIMu.

Jak mohu „vyhrát“ neboli vydražit zážitek?
Díky spolupráci s dobročinnou platformou Dobrobot je možné přímo z webu Dejme druhou šanci, aby si kdokoliv, jednotlivec či firma, přihodili na získání jedinečného zážitku on-line. Nejde jenom o získání finančních prostředků, jde nám hlavně o destigmatizaci tématu léčby závislostí, a virtuální prostor je pro to z našeho pohledu ideální. Přijde mi skvělé, že si neříkáme jen o peníze, ale že díky ochotě osobností můžeme vydražitelům nabídnout unikátní setkání.

Aukce končí posledního dubna s úderem 18. hodiny. Lze říci, jak jste s dosavadním zájmem spokojen?
Na hodnocení je ještě brzy, ale ze zkušeností víme, že když ve třetině průběhu aukce je o každou draženou osobnost zájem, je to dobrý signál.

Koho jste s nabídkou spolupráce oslovil jako prvního? Jaká byla jeho reakce?
Nevím, zda myslíte loňský nebo letošní ročník, ale v zásadě to je podobné. Představil jsem si osobnosti z různých oborů, a pak jsem se snažil získat na ně kontakt. Jako s prvním jsem hovořil s Ondřejem Perušičem, protože beachvolejbal hraju, tak to pro mě bylo asi nejsnazší. Ondřej, podobně jako další, když pochopil, o co se jedná, byl ochotný. Ale zdaleka samozřejmě ne všichni. Pro mnohé je spojení se závislostní problematikou nepřijatelné, k mnoha osobnostem se taky nelze dostat snadno napřímo.

V letošním roce pak byl logickou první volbou parťák Ondřeje Perušiče David Schweiner, v tuto chvíli již mistr světa. A protože se k nám v loňském roce zachoval Tomáš Klus nejvíc gentlemansky a chtěl pokračovat ve spolupráci i letos, byl jasnou volbou i on.

S kampaní nám letos skvělým způsobem pomáhá společnost Knowlimits, některé osobnosti tak putovaly do kampaně díky ní. Vlastně všechna „setkání na dálku“, ponejvíce tedy telefonáty se skvělými lidmi, jako jsou například Honza Dědek nebo Jiří Dvořák, byla velmi obohacující, protože slyšet jejich zájem o tuto problematiku při představě jejich vytížení je prostě povznášející. Jsem velmi rád, že se tyto osobnosti nebojí.

close Vojtěch Kozlík svým počínáním pomáhá osobám závislým na návykových látkách, hazardu, ale také jejich blízkým, kteří se s touto nelehkou situací potýkají. info Zdroj: Se svolením Vojtěcha Kozlíka zoom_in Vojtěch Kozlík svým počínáním pomáhá osobám závislým na návykových látkách, hazardu, ale také jejich blízkým, kteří se s touto nelehkou situací potýkají.

Kdo všechno se zapojil a co nabízí?
Z loňského ročníku nese pomyslnou vlajku Tomáš Klus, který k nabídce setkání přidal i svou oblíbenou dvanáctistrunku Sigma s autogramem. DJ Roxtar se připojil se svým alter egem Adolfeenem. Veronika Khek Kubařová nabízí možnost získat její unikátní obraz, Tereza Mašková je ochotná si společně s vítězem zanotovat, Honza Dědek nechá vydražitele nahlédnout do zákulisí své talkshow, Jiří Dvořák zve do divadla, s Annou Dvořákovou je možné mluvit u kafe například o TikToku. Od Josefa Maršálka se line vůně cukrařiny a David Schweiner nabízí například volejbalový trénink. V principu si ale každý výherce může přát od osobnosti to, co je mu milé, není povinností vydražitele pět či smečovat v písku. Více informací o projektu naleznete na webu Dobrobot a Dejme druhou šanci.

Asi je těžké a možná i nefér vypíchnout jednoho z těch, co zážitek nabídnou, ale přesto, překvapila vás reakce některých známých tváří?
Musím říct, že negativní reakce mě nepřekvapily, a také mám štěstí, že hodně odmítnutí zapomínám, nebo ještě lépe, že si pamatuji jen to dobré. V dobrém mě vloni překvapil vlastně každý z účastníků, nejvíc však Tomáš Klus. Ten se po úžasném gestu výherce nezalekl změny: výherce nám totiž den po aukci sdělil, že vlastně zážitek nechce a že i ten zážitek věnuje SANANIMu. A Tomáš Klus byl ochoten přijet zahrát na zahradu Doléčovacího centra SANANIM pro více než sto klientů, což byla velká radost.

V letošním ročníku mě asi nejvíc překvapila reakce Aničky Dvořákové, která přesto, že je velmi mladá, reagovala neuvěřitelně vstřícně a ochotně. Rovněž mě překvapil Jiří Dvořák, který, když vyslechl prosbu, řekl, že je rád, že jsme si vybrali zrovna jeho. A jako posledního bych zmínil Dominika Turzu alias DJ Roxtara, který též velmi ochotně souhlasil.

Co bude s penězi, které aukce zážitků přinese? Bude to všeobecná pomoc, nebo se zaměříte na pomoc konkrétním osobám, konkrétním zařízením?
Jak jsem zmínil, nejde jenom o peníze, ale jsou pro nás skvělé. Všechna naše zařízení jsou schopna dělat základní činnosti, ale to, co dělají navíc, je problém zaplatit. Proto prostředky využíváme například na výlety maminek s dětmi do hor, na účast klientských týmů na sportovních akcích nebo třeba na návštěvu divadla.

Co vás v činnosti SANANIMu trápí?
Dlouhodobě mě trápí jakási faleš velké části veřejnosti. Mnozí si myslí, že se jich závislosti nijak netýkají. Představují si, že se jedná jenom o špinavé jedince, co páchají trestnou činnost, a domnívají se, že si za to dotyční mohou sami. Domnívám se, že je to velmi zjednodušený a nepravdivý pohled. Víme totiž, že se nějaká forma závislosti dotýká řekněme pětiny obyvatel naší vlasti, a zároveň, že k příčinám vzniku závislostí, jež jsou většinou reakcí na nadměrný tlak a dlouhodobou traumatizaci, patří i tlak vytvořený společností.

A z čeho máte naopak největší radost, dobrý pocit, zahřátí u srdce?
Největší radost mám z klientů, kteří jsou po léčbě schopni fungovat jako kdokoliv jiný. A taky mám radost, když se někdo sám od sebe rozhodne nám pomoci. Například malířka Barbora Kysilková o nás kdysi slyšela v rádiu a rozhodla se naši činnost podpořit darováním obrazu. Beachvolejbalový reprezentant Václav Berčík byl ochotný v náš prospěch kdysi odehrát benefiční turnaj, a od té doby je naším podporovatelem, stejně jako mnoho dalších. Zkrátka mám tuto práci rád, protože mi dává smysl.