Datoví analytici pracující pro Portál nehod zpracovávají pro každý kraj analýzy dopravní nehodovosti včetně nejrizikovějších míst v daném regionu. Na finálním výběru a pořadí rizikových míst se následně shoduje expertní komise složená ze zástupců BESIPu, Policie ČR a společnosti RSE Project.

Analýza příčin nehod

„V rámci letošního ročníku bychom chtěli nabídnout široké veřejnosti ucelený a empiricky doložený pohled na nehodová místa v daném regionu. Zároveň se chceme dívat na to, zda opatření, která byla v daném místě provedena, přinesla v čase požadované výsledky,“ vysvětlil Jan Chalas, datový analytik ze společnosti DataFriends.

Vizualizace polyfunkčního komplexu Fabrika ve Zlíně. Komplex za 3,5 miliardy obsahující obchodní centrum, parkoviště, sportovní haly, multikino i zimní stadion vyroste do roku 2027 mezi objektem Baťova institutu a budovou 34 ve zlínském areálu Svit.
Ve Zlíně vyroste komplex s obchodním centrem a hokejovou halou za 3,5 miliardy

Jak upozornil regionální koordinátor BESIPu Zdeněk Patík, některá nehodová místa ale z mapy rizikových míst nezmizí, pokud řidiči v daném úseku nezmění své chování.

„Proto na ně nesmíme zapomínat a musíme apelovat i na řidiče,“ zdůraznil.

Regionální dopravní konference jsou každoroční cyklus debat, které se zabývají problematikou bezpečnosti na komunikacích v jednotlivých krajích České republiky.
Tento oblíbený formát diskuzí se od letošního podzimu díky spolupráci s Portálem nehod a Deníkem více zaměří na sledování rizikových míst a také na informování veřejnosti, v kterých lokalitách mají za volantem dbát zvýšené opatrnosti. Na konferenci se sešli dopravní experti, zástupci hejtmanství a také municipalit. Organizátory letošního ročníku jsou společnosti RSE Project a Data Friends, projekt je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů (ČKP).

Hlavním cílem diskuze nad nehodovými místy je snaha pomoci s nápravou a řešením.

„Úkolem Portálu nehod je vyhodnocovat data a informace tak, aby to mohlo řešit problémy. Zlínský kraj patří na špičku úspěšnějších, bezpečnějších krajů, co se týče statistiky. Počet nehod je relativně nízký, přesto je to důležité se z příčin poučit. Ovšem hodně nehod je zde nezaviněných řidiči, až 24 procent, to jsou hlavně střety se zvěří. Z okresů je na tom v tomto ohledu nejhůře Kroměříž,“ přiblížil ještě situaci v regionu Jan Chalas.

„Vím, jak časté jsou na některých silnicích střety se zvěří, některým oblastem říkám Jurský park. To jsou pak vnější vlivy, které řidič nemůže nějak ovlivnit, nikdo si nemůže myslet, že se mu to nemůže stát,“ řekl na konferenci Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje.

V hlavní části programu přišlo na řadu deset míst vytipovaných na základě dat a analýz ve spolupráci všech zainteresovaných, která jsou napříč Zlínským krajem těmi nejrizikovějšími (viz. infobox níže).

Pět z nich je v okrese Uherské Hradiště, tři v okrese Zlín a po jednom v okrese Kroměříž a Vsetín. Převážně jde o křižovatky ve městech, kde je velmi hustá doprava.

Místo křižovatky raději kruháč

V jednom konkrétním případě potom David Pauk, bezpečnostní auditor společnosti RSE Project, přítomným ukázal, jakým způsobem by bylo možné nebezpečnou křižovatku změnit tak, aby v budoucnu nebyla na seznamu míst s častými dopravními nehodami. Šlo o jednu z hlavních křižovatek ve Starém Městě u Uherského Hradiště, kde se protínají ulice Brněnská, Kostelanská a Nádražní.

„Nejzásadnější z hlediska kapacity křižovatky je upravit systém řízení pro odbočení vlevo se zohledněním intenzity dopravy, která je tam značná,“ vysvětlil mimo jiné David Pauk.

Nehoda čtyř aut na třídě Tomáše Bati ve Zlíně komplikovala v pondělí dopravu. Jeden řidič se při nehodě zranil.
Nehoda čtyř aut na třídě Tomáše Bati ve Zlíně. Jeden řidič se při nehodě zranil

A jako úplně ideální opatření tohoto místa navrhl zajímavě řešený kruhový objezd. Ostatně změnit věci k lepšímu, to je účelem dopravních konferencí.

A tak ve Zlíně došlo i na prezentaci míst, která už byla upravena tak, aby byla bezpečnější. A bylo jich rovněž hned několik. Pozitivní totiž je, že řešení a možnosti, jak si se situací poradit, existují, na některých už se začalo pracovat, některé mají připravené návrhy.

To ovšem nemění nic na tom, že především řidiči by se měli na cestách chovat zodpovědně, obezřetně a maximálně se soustředit na sledování provozu kolem sebe.

PŘEHLED TOP 10 MÍST V KRAJI S NEJVYŠŠÍ NEHODOVOSTÍ

1. Uherské Hradiště – křižovatka ulice Všehrdova
– 31 nehod, 25 zraněných – nejčastěji příčina nehod: nedání přednosti při odbočování vlevo – škody podle pojišťoven přes 5 milionů Kč

2. Buchlovské kopce – odbočka na Staré Hutě – 28 nehod, 17 zraněných – nejčastěji příčina nehod: nepřizpůsobení rychlosti technickému stavu vozovky – škody podle pojišťoven skoro 7 milionů Kč

3. Staré město u Uherského Hradiště – křižovatka ulic Brněnská, Kostelanská a Nádražní – 22 nehod, 26 zraněných – nejčastěji příčina nehod: nedání přednosti při odbočování vlevo – škody podle pojišťoven skoro 6 milionů Kč

4. Uherský Ostroh – křižovatka poblíž benzinky Shell – 20 nehod, 22 zraněných – nejčastěji příčina nehod: nedání přednosti proti příkazu Dej přednost v jízdě – škody podle pojišťoven skoro 3 miliony Kč

5. Zlín – křižovatka ulic Dlouhá, Vodní a Santražiny – 18 nehod, 15 zraněných – nejčastěji příčina nehod: nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu – škody podle pojišťoven skoro 2,5 milionů Kč

6. Zlín – křižovatka v centru města poblíž Filharmonie – 16 nehod, 8 zraněných – nejčastěji příčina nehod: nedání přednosti při odbočování vlevo – škody podle pojišťoven skoro 2,5 milionů Kč

7. Otrokovice – křižovatka ulic Komenského a Nadjezd – 15 nehod, 16 zraněných – nejčastěji příčina nehod: nedání přednosti při odbočování vlevo – škody podle pojišťoven skoro 2,4 milionů Kč

8. Staré Město u Uherského Hradiště – křižovatka v ulici Hradišťská poblíž nákupního centra a přístavu – 15 nehod, 11 zraněných – nejčastěji příčina nehod: řidič se plně nevěnovali řízení vozidla – škody podle pojišťoven zhruba 2,5 milionů

9. Těšnovice – silnice II/367 uprostřed polí – 15 nehod, 6 zraněných – nejčastěji příčina nehod: střety se zvěří nezaviněné řidičem – škody podle pojišťoven skoro 3 miliony Kč

10. Rožnov pod Radhoštěm – křižovatka ulic Meziříčská a Zuberská – 11 nehod, 4 zranění – nejčastěji příčina nehod: nedání přednosti proti příkazu Stůj, dej přednost v jízdě – škody podle pojišťoven zhruba 1,5 milionu Kč

Konference mají svůj význam, říká Juraj Pipiš

Kapitán Juraj Pipiš z Krajského ředitelství policie Zlínského kraje na Dopravní konferenci ve ZlíněKapitán Juraj Pipiš z Krajského ředitelství policie Zlínského kraje Zdroj: Deník/Petr PelíšekJedním z expertů na Dopravní konferenci ve Zlíně, byl kapitán Juraj Pipiš z Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Ten upozornil, že v některých případech je obtížné udělat nějaká další dopravní opatření a jde o lidský faktor.

„Je to jednoznačně o pozornosti, o vnímání, o soustředění se na samotné řízení,“ řekl Pipiš.

Jak se vám líbila zlínská konference o dopravě?
Konference obecně každoročně mají svůj význam. Vnímáme je jako určité vyhodnocení z více směrů tak, abychom my jako dopravní inženýři, potažmo policie obecně, měli také náhled od jiných zúčastněných stran. Ať už jsou to kolegové z Besipu, případně zástupci samospráv obcí, kteří nám samozřejmě dávají zpětnou vazbu, případně i nějakou další inspiraci řešení dopravního prostoru jako takového. Smyslem policie je především vychovávat řidiče. A abychom je mohli vychovávat, tak dopravní prostor je k tomu ideální příležitostí. Represe je samozřejmě cesta, ale abychom nemuseli přikračovat k tolika represivním opatřením, je třeba dívat se na dopravu jako takovou z širšího pohledu. A to je především spravování dopravního prostoru jako takového, aby řidič a také jiní účastníci silničního provozu, se v něm chovali podle zvyklostí, podle norem a co nejbezpečněji.

Bylo zmíněno několik, přesně deset, nejkritičtějších míst. Máte jako policie v hledáčku ještě nějaká další?
Došlo ke změně vyhodnocování nehodových lokalit proti předchozím rokům. S kolegy jsme se o tom bavili. Za nás se nedá dívat jen na suchou statistiku. Ten žebříček je určený podle holých faktů a holých čísel. Nicméně je to také o tom, že například v centrech měst nehody vycházejí z vysoké intenzity dopravy. Tak lze pak těžko vymýšlet dopravní opatření z pohledu policejního, případně dopravně inženýrského na odstranění příčin nehod. Vozidla nevymístíme, budou tam, intenzita dopravy tam bude neustále. Pak už je to jenom o tom, když se vozidla pohybují v proudech, v kolonách a dochází k nehodám s nižšími následky. Potom dojde k nárůstu počtu dopravních nehod. Takže s tím žebříčkem se dá souhlasit, ty nehody se tam staly. Nicméně v rámci Zlínského kraje existují také další lokality, které by také stály za zmínku.

Často byla zmíněna jako příčina nehody nedání přednosti při odbočení vlevo. Takže nejspíš byste řidičům doporučil, aby byli hlavně soustředění a pozorní?
Je to jednoznačně o pozornosti, o vnímání, o soustředění se na samotné řízení. V dnešní době je řidič rozptylován sám sebou, tím, kdo na něj mluví ve vozidle, pokud je tam více lidí, pak je to samozřejmě také o dopravním prostoru. Jestli máme všude plno reklam, plno poutačů, světel a podobně, tak to řidiče rozptyluje a odpoutává to jeho pozornost. To všechno může mít vliv na nehody, které vznikají v souvislosti právě s centry měst. Je to opět o intenzitě provozu a především o soustředění se na řízení samotné.

Během konference jste si dělal poznámky. Bylo tedy něco, co vás zaujalo a pokusíte se to aplikovat v praxi?
V podstatě jsem si dělal poznámky k většině těch lokalit, které zazněly. Abych se mohl přeptat kolegů na okresech, případně se na našem širším policejním plénu pokusit přijmout nějaká opatření. A to samozřejmě ať už v návrzích nějakých dopravních opatření, nebo se zaměřením na dopravně-bezpečností akce. Jako například zaznělo na konferenci o motorkářích v Buchlovských kopcích. Tam také cílíme, snažíme se na to zaměřit. Spolupracujeme s ŘSD nebo policejním ředitelstvím, kdy je naše činnost v exponovaných časech soustředěná i na tuto problematiku.