Protože Mazlík nesouhlasil s trestem, který mu v červnu vyměřil senát zlínské pobočky Krajského soudu v Brně, a tvrdil, že jeho přítelkyni mohl ubít i někdo jiný, musel případ prozkoumat i soud v Olomouci.

Ten se ale nakonec ztotožnil s původním rozsudkem zlínského soudu a Majzlíkovo odvolání zamítl.

Podle Majzlíkova obhájce Libora Knota zlínský soud nesprávně vyhodnotil vinu i trest obžalovaného.

„Soud nevyslechnul všechny navržené svědky. Sousedé, kteří pana obžalovaného a jeho družku znali, navíc nevypovídali o samotném skutku, ale o tak podružných okolnostech, jakými byla pověst obžalovaného, nebo jeho vztah k alkoholu,“ uvedl Knot.

Krajský soud podle něj také neprověřil možnost, že by ženě mohl smrtelná zranění způsobit někdo jiný, případně že by si je mohla žena, která rovněž hojně požívala alkoholické nápoje, způsobit sama.

Podle předsedy senátu Petra Angyalossyho si však zranění jednoznačně nemohla způsobit sama, což dokázaly i četné znalecké posudky.

Majzlík navíc své přítelkyni způsobil mnohem více zranění, než ta, ke kterým se ve své výpovědi přiznal. V ní tvrdil, že jí dal jen občas přes papuli.

„Ani nevím, kolikrát a které dny to bylo. Jednou jsem ji odtáhl domů a ona spadla na zem. Bouchla se a zranila se na rtu. Já ji to utřel hadrem a uložil ji do postele. V sobotu byla v pohodě. Dokonce mi vypila láhev slivovice,“ tvrdil v přípravném řízení senior. V neděli prý už našel ležet ženu ve zvratcích na posteli.

Většina Majzlíkových sousedů u soudu potvrdila, že se oba dost často hádali a muž i zřejmě často Květu, jak své družce říkával, bil. Několikrát prý volala do noci o pomoc.

„Neshledali jsme proto důvody, proč bychom rozsudek měli rušit. Soud všechny důkazy vyhodnotil správně,“ vysvětlil včera Angyalossy, proč Vrchní soud v Olomouci odvolání Majzlíka zamítl.

Poukázal pouze na jednu procesní vadu, kterou však ani rozhodnutím vrchního soudu nelze opravit.

„Dle zákona by měl být obžalovaný zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Krajský soud jej však zařadil jen do vězení s ostrahou. Tedy pochybil, ale v jeho prospěch. Protože se však proti tomuto rozhodnutí neodvolal ani státní zástupce, nemůžeme toto rozhodnutí změnit,“ vysvětlil Angyalossy.

Mimo vězení musí muž také podstoupit protialkoholní léč­bu.

Sám obžalovaný se včera k celému případu nevyjadřoval a nechal mluvit pouze svého obhájce.

Soudní líčení narušoval svými nemístnými poznámkami pouze Majzlíkův přítel, který se zklidnil až po hrozbě, že bude za své chování vyvedení z jednací síně.

Odsouzený Majzlík se ještě může obrátit na Nejvyšší soud.

SOUVISEJÍCÍ:Muž odmítá, že ubil svou družku, chce nové důkazy

Šárka Šarmanová, Michaela Michalcová