Obžaloba ze způsobení katastrofy viní společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm a jejího ředitele Oldřicha Havelku. Ten v pondělí před soudem jakékoliv provinění odmítl. Stejně tak vinu popřel i zmocněnec firmy Energoaqua Vladimír Kurka.

Státní zástupce Jiří Sachr rožnovskou společnost a jejího ředitele obžaloval z poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.

Sedmašedesátiletému Havelkovi hrozí v případě odsouzení až pětileté vězení, společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest.

Obžalovaný Oldřich Havelka ještě před zahájením líčení řekl novinářům, že se cítí nevinný.

„Nesouhlasím v podstatě se všemi body skutkové věty, které jsou (v obžalobě) popsány. Nesouhlasím, že jsem to udělal. To je první věc. Protože nemám jak to udělat, i z mé pozice. A za druhé, že to udělal Energoaqua, s tím také nesouhlasím. Nedostal jsem – a už jsem to opakoval mockrát – jedinou indicii, že jsme to mohli udělat, kdy nebo jak,“ uvedl Havelka s tím, že jeho tvrzení podporují i provedená vnitřní šetření a kontroly ve firmě.

Podle svých slov doufal, že se případ k soudu ani nedostane.

„Ale jsme tady. Soudu věřím, je to poslední instance, která může ukázat pravdu,“ dodal Havelka.

Také Vladimír Kurka, člen představenstva společnosti Energoaqua pověřený jejím zastupováním před soudem, je přesvědčený, že rožnovská firma ekologickou havárii způsobit nemohla.

„Nepovažuji vůbec za možné, aby takové množství kyanidu, které se nám snaží státní zástupce podsunout, od nás vyteklo,“ řekl Kurka s tím, že firma čistí v odpadních vodách pouze stopová množství kyanidu.

„Za rok vyčistíme řádově kolem padesáti kilogramů kyanidu. Celý rok bychom tedy museli koncentrovaný kyanid shromažďovat a pak jej ‚vylít‘ najednou do kanálu. To není možné,“ odmítl Vladimír Kurka podíl firmy na havárii.

Společnost Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly, kde zajišťuje také čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Obžaloba, která se opírá i o posudek znalce Jiřího Klicpery, dospěla k závěru, že se kyanidy do řeky dostaly právě tímto kanálem.

Státní zástupce Jiří Sachr v obžalobě uvedl, že společnost Energoaqua s vědomím ředitele Havelky dlouhodobě provozovala čistírnu odpadních vod nesprávně.

„Obviněný Havelka v roce 2014 uzavřel v rozporu s ustanovením zákona dodatek ke smlouvě o dodávce vod a odvádění srážkových a odpadních vod, v němž se společnost Energoaqua zavázala k odvádění a likvidaci odpadních a chemických vod obsahujících nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky mimo jiné kyanidy a těžké kovy.

Jednal účelově. Věděl, že tyto vody měly být posouzeny jako nebezpečný odpad, k jehož využívání, odstraňování, sběru či výkupu však jím řízená společnost nedisponovala příslušným souhlasem,“ uvedl Jiří Sachr.

Podle něj firma navíc neměla zpracovaný patřičný technologický postup k nakládání se zmíněnými nebezpečnými látkami. V roce 2018 pak měla firma odpojit havarijní nádrže k čištění odpadních vod (takzvané laguny či akumulační nádrže) z technologie čištění odpadních vod bez zajištění adekvátní náhrady. Havelka tato obvinění u soudu odmítl. Podle něj firma nakládala s odpadními vodami v souladu s povolením úřadů.

„Provozování čistírny odpadních vod nesprávným způsobem vedlo v září 2020 k vypuštění nedostatečně vyčištěných odpadních vod obsahujících nadměrné množství kyanidů a šestimocného chromu kanalizačním odvodním kanálem ústícím v katastru Valašského Meziříčí do řeky Bečvy a následnému masivnímu úhynu ryb různých druhů, velikosti a stáří o celkové váze nejméně 39 240 kilogramů,“ řekl státní zástupce.

Hodnota uhynulých ryb podle obžaloby přesáhla 20,8 milionu korun. Další miliony bylo třeba vynaložit na odstranění následků havárie.

Zástupci obžalované firmy s obžalobou nesouhlasí. Zpochybňují také posudek znalce Klicpery, o nějž se opírá. Podle Havelkova obhájce Jiřího Obluka začaly první ryby v Bečvě hynout až zhruba 3,5 kilometru od vyústění kanálu vedoucího z firmy Energoaqua.

Firma tak nemůže být původcem havárie. Také někteří rybáři tvrdí, že zdroj znečištění se musel nacházet blíže k místu nálezu prvních uhynulých ryb.

Jisté je, že rozuzlení největší ekologické havárie posledních let je ještě daleko. Okresní soud ve Vsetíně má na hlavní líčení vyčleněných 39 jednacích dní, které jsou rozložené do celého letošního roku. Poslední z nich má podle údajů v justiční databázi termín 20. prosince. Vypovídat by mělo více než padesát svědků, včetně znalců.

Masivní úhyn ryb v Bečvě v září 2020