Jak měl Radku Březinovi pomoci zajistit téměř milion litrů nezdaněného lihu?

FALEŠNÉ FAKTURY I ZBOŽÍ

„Aby se podařilo ukrýt líh, který do Morávia - Chemu (společnosti patřící Radku Březinovi – pozn. red.) přišel legálně, a aby mohl být následně nelegálně rozprodán, bylo potřeba vytvořit systém rozprodání lihu legální cestou,“ vysvětlil žalobce.

To se podle něj dělalo tak, že se fiktivně vyráběly výrobky do autokosmetiky, které se papírově prodávaly tzv. oblíbeným odběratelům. Obžalovaný k nim měl patřit. Dostával faktury, fiktivně vykazoval nákup výrobků a jejich odběr.

Podle státního zástupce Roberta Henzela tak měl pomoci zakrýt spotřebu nezdaněného lihu. Tyto aktivity měly být vytvářeny v rámci společnosti Morávia- Chem. Vše pak měl zastřešovat Radek Březina.

„Mechanismus byl nastaven tak, že odebíral pouze faktury. Na ně dostával něco zaplaceno, aby mohl zaplatit daně a samozřejmě měl i odměnu, vše od Radka Březiny. Takže těmito finančními prostředky se pokrývala celá ta záležitost,“ vysvětlil žalobce.

Petr N. vinu popírá. Tvrdí, že odebíral autokosmetiku z firmy Morávia - Chem , kterou pak jako obchodník prodával dál. O trestné činnosti Radka Březiny a jeho organizaci prý až do vypuknutí lihové aféry nic nevěděl.

„Nic jsem neudělal, nikoho jsem neokradl. Dnes jsou všichni chytří, všichni vědí, co Březinové dělali,“ řekl obžalovaný.

DAŇOVÝ PODVOD ZA ČTVRT MILIARDY

Státní zástupce má v případě jasno. Svým jednáním měl Petr N. umožnit Radku Březinovi nelegální nakládání s 900 tisíci litry lihu, který nebyl pro státní správu dohledatelný. Stát tak přišel o téměř čtvrt miliardy korun.

„Rozhodně jsem nebyl bílý kůň, ani oblíbený. Normálně jsem od nich kupoval výrobky. Třikrát za měsíc kamion, tedy třikrát pětadvacet palet měsíčně,“ komentoval obžalobu Petr N.

„Bylo to pro mě zajímavé, protože mi Radek Březina zboží dával na dluh. Říkal, až to prodáš, tak mi to zaplatíš,“ doplnil Petr N. Přesto na dotaz soudu nedokázal téměř žádné odběratele uvést.

Na jeho činnost měl kromě jiných důkazů upozornit Tomáš Březina, bratr Radka Březiny. Tomu byl za pomoc při rozkrytí lihového impéria bratra Radka Březiny přidělen status spolupracujícího obviněného, který platí i přes to, že již byl propuštěn z výkonu trestu.

Ve čtvrtek vypovídal u soudu, ten mu proto vyhověl a po dobu jeho výpovědi vyloučil veřejnost a přítomné novináře.