Nikdo už nepřivíral oči nad neshodami mladých manželů, nikdo už nevěřil tvrzení jejího manžela, že si vše vymyslela.

Mezi výčet neskutečných věcí, které údajně musela žena snášet, patřila i výhrůžka, že jí jako astmatičce sebere inhalátor či jí nadrtí do jídla ořechy, na které je poškozená silně alergická. Mezi závažná obvinění patřilo i znásilnění, a to nejméně ve třech případech, či výhrůžka, že pokud odejde od svého muže s dětmi, tak je zabije. Podle obžaloby měl ženě manžel také vyhrožovat, že jejich syna v době, kdy byl ještě kojenec, „rozmázne" o zeď či ji samotnou „vykostí".

Pro domácí násilí je charakteristické: opakovanost: domácí násilí je jednání, které má svůj vývoj a opakované projevy. Často trvá velice dlouhou dobu a intervaly mezi jednotlivými útoky se zkracují. Není to tedy jednorázový či ojedinělý incident. postupný nárůst intenzity: domácí násilí začíná zpravidla psychickým týráním, postupně se přidává fyzické násilí či útoky směřující proti lidské důstojnosti, posléze proti zdraví a mohou vyústit až v útoky proti životu. jasné role: domácí násilí se odehrává mezi blízkými osobami, jako jsou například manželé, partneři, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata, sourozenci a podobně, kde lze jasně rozlišit roli ohrožené a násilné osoby. Role se nezaměňují, nejedná se o takzvané „italské manželství". soukromí: k násilí dochází zpravidla beze svědků, v soukromí společného obydlí. Jednotlivé incidenty se však mohou odehrát i mimo soukromí. Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Za své chování si odnesl mladý muž začátkem srpna loňského roku devítiletý trest odnětí svobody ve věznici s ostrahou. Obžalovanému přitom hrozil trest dvanácti let vězení. Rozsudek však dosud není pravomocný, obžalovaný se totiž proti němu odvolal. O osudu manžela, jenž měl tak brutálně týrat manželku, rozhodne až Vrchní soud v Olomouci.

Agresory může policie vykázat

Jejich případ však nebyl ve Zlínském kraji za loňský rok první, ani bohužel poslední. „Trestných činů týrání osoby žijící ve společném obydlí, tedy takzvaného domácího násilí, jsme vloni zpracovávali celkem jednadvacet," přiblížil mluvčí krajské policie Aleš Mergental.

Zdůraznil však, že další případy, které by se daly charakterizovat podobně, spadají ovšem mezi například ještě závažnější činy, jako je znásilnění, ublížení na zdraví nebo dokonce pokusy o vraždu. „Nelze tedy jednoznačně říct, že pouze v 21 případech se odehrávalo domácí násilí. Bylo jich podstatně více," vysvětlil.

Také ředitel krajského ředitelství policie Zlínského kraje Bedřich Koutný potvrdil, že domácí násilí je závažný problém, proto se jím hodlají zlínští krajští policisté v tomto roce více zabývat. „Problematiku odhalování a objasňování domácího násilí jsme si i v letošním roce zvolili jako jednu z priorit, protože se jedná často o dlouhotrvající a brutální násilí. Nezřídka jsou takovému násilí vystaveny osoby zvlášť ohrožené, tedy senioři," popsal ředitel Bedřich Koutný.

Podle Ministerstva vnitra ČR je novým způsobem řešení domácího násilí tak zvaný institut vykázání. Dle zákona je vykázání preventivním opatřením určeným k ochraně ohrožených osob. Policie může ihned násilníka vykázat z domu, pokud zjistí, že se dopustil domácího násilí. Současně tak může být jednání násilné osoby vyšetřováno v rámci trestního řízení.

Také ve Zlínském kraji se už uskutečnilo vykázání a ne zrovna v málo případech. Policisté v kraji institut vykázání používají poměrně často. „Jde o opatření, kdy násilná osoba musí na dobu deseti dnů opustit obývaný prostor. V roce 2013 jsme vykazovali celkem 101krát," řekl Aleš Mergental.

Podle něj to loni bylo nejčastěji ve Zlíně, a to ve třiačtyřiceti případech. Následovalo Uherské Hradiště ve třiceti případech a Vsetín s jednadvaceti případy vykázání. Nejméně násilníků je zřejmě na Kroměřížsku, neboť tam byla nucena policie vloni vykázat „pouze" sedm lidí.

Počet situací, kdy policisté použili institut vykázání, byl v roce 2013 téměř stejný jako v roce 2012, kdy se jednalo o 102 případů.

Objasnili 88 % případů znásilnění a zneužívání

Násilí na ženách v kraji doplňují i případy znásilnění. Podle statistik policie bylo v loňském roce nahlášeno 21 případů znásilnění a 33 případů pohlavního zneužívání. Většinu z těchto případů, přesněji 88 %, se podařilo objasnit. Jde o trestné činy, které spadají do kategorie takzvaných mravnostních trestných činů, jichž v loňském roce ve Zlínském kraji bylo zjištěno celkem 121, což je nárůst oproti roku 2012, kdy jich bylo zjištěno 87.

„Policistům se dařilo i v loňském roce objasnit tři čtvrtiny případů mravnostní kriminality," uzavřel mluvčí Aleš Mergental.