„Několik minut před osmou hodinou prováděla pěší hlídka Městské policie Zlín kontrolu Vánočního jarmarku. Pozornosti strážníků přitom neušel starší muž, který se zády opíral o rozpálený kovový koš s otevřeným ohněm. Ze zimní bundy, kterou měl na sobě, se již značně kouřilo a hrozilo, že každým okamžikem vzplane. Strážníci jej proto okamžitě odtáhli od koše a doutnající bundu uhasili,“ popsal zástupce ředitele zlínských strážníků Pavel Janík.

Strážníci dále zjistili, že se jedná o muže, který se pohybuje ve zdejší komunitě společensky nepřizpůsobených osob.

„Dotyčného prohořelá bunda nijak nevzrušovala a hlídce uváděl, že se chtěl jenom ohřát. Při svém pošetilém nápadu naštěstí neutrpěl žádnou újmu na zdraví a i přes 2,1 promile alkoholu v organizmu nakonec dokázal kontrolovat své chování. Strážníci jej proto poučili o možnostech vyhledání sociální pomoci, načež muž vánoční náměstí opustil,“ doplnil Janík.

S příchodem zimních měsíců věnují hlídky zlínské městské policie zvýšenou pozornost lidem bez domova.

„Přesto, že ve Zlíně i v jeho okolí již několik let fungují organizace, které těmto osobám umí poskytnout ubytování či alespoň přístřeší, část z nich takovou pomoc svéhlavě odmítá. Bohužel tak neuplyne rok, aby některý z nich nezaplatil za své nezodpovědné chování životem,“ konstatoval.