„Na hladině potoka plula bílá pěna. Hasiči pomocí sorbčního hada vytvořili nornou stěnu k zachycení znečištění. S Policií České republiky následně zjišťovali zdroj znečištění. Pravděpodobný zdroj se jim podařilo najít za necelou hodinu v obci Lhotsko na jednom z přítoků potoka Bratřejovka,“ popsal za krajské hasiče mluvčí Roman Žemlička. Doplnil, že důstojník Krajského operačního a informačního střediska hasičů ve Zlíně informoval o znečištění potoka Bratřejovka starostku města Vizovice. Ta následně vyrozuměla odbor životního prostředí města Vizovice.

„Hasiči na místě provedli měření znečištěné vody. Jejich přístroje ale žádnou koncentraci nezaznamenaly. Následně však bylo zjištěno, že do potoka vnikla mikrokrystalická celulosa, která není hodnocena jako nebezpečná. Hasiči proto posbírali pěnu do plastových sudů,“ upřesnil mlučí hasičů.