Nejedná se o ojedinělý případ. Poslední výjezd k úniku této látky měli hasiči ve čtvrtek ráno. V osm hodin byli profesionální hasiči ze stanice Zlín požádáni o pomoc při zajištění kyseliny mravenčí, která unikla z poškozeného balíku v prostorách depa přepravce, nacházejícího se v areálu Svitu ve Zlíně.

Byl zde poškozen balík o váze patnácti kilogramů, ze kterého unikala kyselina mravenčí, což je bezbarvá, na vzduchu dýmající, ostře páchnoucí kapalina s leptavými účinky.

Syntetická kyselina mravenčí se užívá k výrobě barviv, v gumárenském průmyslu a v koželužství k odvápnění kůže, též jako přídatná látka do potravin pod označením E 236. Je to nejsilnější kyselina z karboxylových kyselin. Ve včelařské chovatelské praxi se páry kyseliny mravenčí používají jako účinný prostředek k tlumení varroázy.