Hejtman Jiří Čunek tehdy neplánovaně zařadil hlasování o nemocnici do programu zastupitelstva krátce před jeho skončením. Věcí se zabývalo i ministerstvo vnitra, které vydalo doporučení, aby zastupitelstvo znovu hlasovalo. Tuto možnost hejtman odmítl.