Pokud zdravotníci volají 158, policisté hned vyrážejí na místo

„Obecně pozorujeme nárůst agresivity ve společnosti, tudíž i ve zdravotnictví a záchranná služba není výjimkou," uvedl Dorian Pfeifer, náměstek pro léčebnou péči Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.

„Osobně vnímám nárůst agresivity verbální, zejména v kontextu výjezdů ke zraněným pacientům posilněným alkoholem," dodal.

Vzhledem k tomu, že k agresivním pacientům vyjíždějí zejména posádky bez lékaře, stávají se primárně cílem agresivity zejména zdravotničtí záchranáři a řidiči.

Nezřídka se stává terčem útoků i vybavení sanitních vozů či sanitky samotné.

„Takovým typickým příkladem je uherskohradišťský klub U šesti, kam žádáme s ohledem na negativní zkušenosti o součinnost okamžitě i policii. Požadujeme, aby byla pokud možno hlídka na místě již preventivně. Není výjimkou, že agresivní není pacient, ale jeho okolí, které si chce vybít frustraci třeba z důvodu, že posádka bez lékaře jim přijde málo," přiblížil Dorian Pfeifer.

Útoků přibývá

Podle náměstka pro léčebnou péči krajské záchranky je alarmující, že i když nejsou fyzické útoky na záchranáře tak časté, přibývá jich.

„Osobně jsem zažil fyzické napadení posádky na maturitním večírku, kde se kamarádi mladíka, který upadl do bezvědomí, snažili fyzicky zabránit jeho ošetření a pustili se do potyčky nejen s posádkou, ale i s přítomnými policisty," připomněl jeden nedávný případ Dorian Pfeifer.

Specifickým případem jsou pak agresivní pacienti s duševní chorobou, kde obvykle není přítomen dav, ale rodinní příslušníci, kteří spolupráci s policií vnímají jako nutnost a spolupracují.

„Nicméně i u těchto pacientů už došlo k napadení lékařky, kdy naprosto klidný pacient během vyšetření znenadání zaútočil," dodal Dorian Pfeifer.

Policie se záchranáři spolupracuje

Spolupráce záchranářů se strážníky nebo policií proto není nijak výjimečná.

„Pokud záchranáři volají linku 158, vyšleme na místo ihned hlídku. Jsme rádi, že nás záchranáři a zdravotníci využívají. Mnohdy se jedná o opilé jedince nebo o duševně nemocné lidi. V těchto případech doprovázíme i lékaře," přiblížil Petr Jaroš, mluvčí zlínské policie.

Mluvčí zlínských strážníků Šárka Škubalová připomněla, že kromě lidí, kteří jsou opilí, se může jednat i o jedince, kteří jsou pod vlivem omamné a psychotropní látky.

„V těchto případech jsou strážníci nuceni použít zákonných opatření a to většinou hmatů chvatů či přiložení služebních pout," doplnila Šárka Škubalová.

Podle jejich slov je to hlavně proto, aby mohla být pacientovi aplikována utišující injekce a lékařské ošetření mohlo být dokončeno. Mluvčí zlínské městské policie také zdůraznila, že zdraví a bezpečnost zasahujícího lékaře je v těchto případech zásadní věcí.

Za vším je alkohol

Co je důvodem tak častých útoků? Stoupá konzumace alkoholu i drog nejen u mladých lidí, selhává výchova v rodině, nerespektování autorit se stává módou, roste pocit, že jen agresivní jedinec se domůže lepšího nebo rychlejšího ošetření, resp. že agresivita je synonymem úspěchu.

Ať už mají agresivní jedinci důvody k útokům na záchranáře jakékoliv, jsou pak nuceni se z toho zpovídat. Dokonce mohou být potrestáni i odnětím svobody.

„Nedá se přesně říci, jakým trestem jsou tyto osoby ohroženy. Každý případ je jiný a s jinými následky. Může se jednat třeba jen o přestupek, může jít o trestný čin poškozování cizí věci či může jít až o trestný čin ublížení na zdraví. Vždy záleží na konkrétním případě," vysvětlil mluvčí zlínských policistů Petr Jaroš.