„Jsem přesvědčena, že proces nebyl spravedlivý a dokazování nebylo úplné,“ vysvětlila zlínská advokátka Deníku.

Dodala, že soudy zamítly její důkazní návrhy, musela proto zajistit důkazy nové a těmi jsou další znalecké posudky.

Právnička nechala vypracovat erudovanými znalci tři nové posudky z oborů soudního lékařství, patologie myokardu a cév, také společné posudky z oboru biomechaniky, elektrotechniky a soudního lékařství.

Podle ní se posudky doplňují a prokazují, že Monika a Klárka Kramné nezemřely po zásahu elektrickým proudem, k čemuž dospěly jiné znalecké posudky v době trestního řízení s Petrem Kramným.

Podle obhájkyně dalším důvodem k podání návrhu bylo to, že soud jejího klienta odsoudil i na základě důkazů, kterými byly přepisy telefonických hovorů odsouzeného. Ty jej měly usvědčit. „Přepis není důkaz,“ zdůraznila advokátka Rejžková.

Všechny strany procesu o podání návrhu již vědí, i když například státní zástupce této kauzy Vít Legerský se o tom prý dozvěděl až v den podání, a to od novinářů.

Ilustrační foto
Žena s dětmi v autě havarovala u Vizovic

„Neznám okolnosti návrhu ani důkazy, které se o něj opírají. Až do ukončení řízení se k němu nebudu vyjadřovat,“ řekl Deníku.

Podání návrhu jej však prý nepřekvapuje.

„V případě, kdy se jedná o poměrně dlouhou délku trestu, je to běžné, navíc obhajoba podání návrhu signalizovala dopředu,“ zmínil Legerský.

„Proč už nebyl podán dříve, když strana obhajoby tvrdí už delší dobu, že má nové důkazy?“ komentovala novou situaci zmocněnkyně poškozených (rodiny Moniky Kramné) Klára Long Slámová.

Obnovu řízení by naproti tomu uvítal spolek Šalamoun, který se ve prospěch Kramného dlouhodobě angažuje.

„Konečně byl návrh podán. Nové skutečnosti dokazují, že k vraždě elektrickým proudem v Egyptě nedošlo,“ myslí si Václav Peričevič ze spolku. Podle něj nové posudky dokazují, že ty původní, na jejichž základě byl Kramný odsouzen, obsahují spoustu chyb.

Ilustrační foto
Na otrokovickém Štěrkovišti se v neděli odpoledne utopil senior

Útoky na advokátku

Případ dostává další rozměr i kvůli zúčastněným stranám. Týká se zmocněnkyně poškozených Kláry Long Slámové. Ta se dostala do sporu právě se spolkem Šalamoun. Mezi oběma stranami padala ostrá slova.

Spolek Šalamoun vytýká Slámové, že prý zatajila informace, které byly ve prospěch Kramného a že manipulovala s důkazy proti němu.

„Snažíme se upozornit na její přístup ve věci. Je nestandardní, aby právnička poskytovala do médií informace v průběhu trestního řízení, ty hrubě zkreslovala. Její vyjádření ovlivňovala veřejnost ještě před vynesením pravomocného rozsudku, na to chceme upozornit,“ vysvětlil Václav Peričevič.

Právnička se však brání.

„Vždy jsem čerpala ze spisového materiálu, který byl všem stranám k dispozici. Za celou dobu jsem byla nucena čelit stovkám útoků od osob, které stojí na straně Petra Kramného, které se dotýkaly mé osobní integrity a v této souvislosti tedy i mé rodiny. Poslední zveřejněná lež o mé osobě mne však vede k zamyšlení, zda se situací již nenaložit způsobem, který mi umožňují zákony ČR,“ uvedla Klára Long Slámová, která současně poskytla redakci Deníku listiny, které podle ní její obranu podporují.

K tomuto sporu se obhájkyně Petra Kramného Jana Rejžková odmítla vyjádřit. „Nejsem účastníkem tohoto sporu,“ zmínila.

Petr Kramný.
Kramný působil, jako by v jiný verdikt ani nevěřil

Monika Kramná a její dcera Klárka zemřely 30. 7. 2013 v egyptské Hurghadě. Z jejich vraždy byl obviněn a o tři roky později i pravomocně odsouzen Petr Kramný, manžel Moniky a otec Klárky. Podle znalců, kteří v Česku prováděli pitvu těla zemřelých, byly zabity úmyslně elektrickým proudem. Petr Kramný byl pravomocně odsouzen do vězení na 28 let.