Deníku poskytl rozhovor Milan Pospíšek, pod nějž spadá speciální vyšetřovací tým TEMPUS

V roce 2005, kdy se tato vražda stala, nenalezla policie dostatek důkazů, aby mohla zahájit trestní stíhání. Devět let starou vraždou se začal opět zabývat až nově zřízený speciální policejní útvar s názvem TEMPUS, který má za úkol vyšetřovat staré neobjasněné kauzy.

Jeho výsledky vyšetřování kriminalisty přivedly zpátky do Otrokovic, kde právě ve středu speciální tým z Policejního prezidia při svém zátahu zatkl sedmatřicetiletého Martina B.

Pod pokličku toho, jak speciální vyšetřovací tým TEMPUS funguje, nechal Deník nahlédnout Milan Pospíšek, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR.

Proč jste otevřeli právě tento případ zavražděného muže z Otrokovic?

Uvedený případ vraždy byl přidělen na odbor obecné kriminality Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky (ÚSKPV PP ČR) po vzájemné konzultaci a dohodě s policisty Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Tito policisté se případem zabývali již v minulosti a s ohledem na skutečnost, že se podařilo zjistit nové, v době původního vyšetřování neznámé skutečnosti, bylo rozhodnuto o jeho „znovuotevření". Zde musím uvést, že případ byl velmi kvalitně vyšetřován a dokumentován již od počátku.

Je to i z důvodu možného promlčení tohoto trestného činu?

Musím uvést, že v tomto případě nikoliv. Doba rozhodná pro promlčení je u tohoto trestného činu podle tehdy platné právní úpravy 20 let. Uvedený trestný čin byl spáchán v roce 2005.

Jak dlouho jste pracovali na tomto případu?

Případ byl, v době jeho spáchání, vyšetřován po dobu více než jednoho roku. Následně v souladu s trestním řádem byla věc odložena, neboť se nepodařilo zjistit skutečnosti, které by opravňovaly zahájení trestního stíhání konkrétního pachatele pachatel byl neznámý. Dovolím si uvést, že tento postup je standardní a jak jsem uvedl v souladu se zákonem. Policie se však neznámými případy zabývá i nadále. Shromažďuje důkazy, vrací se k jejich prověřování, a to i s velkým časovým odstupem. Dokladem je i právě tento případ. Po jeho přidělení na ÚSKPV PP ČR byl pak případ vyšetřován od počátku listopadu loňského roku.

Co bylo při jeho vyšetřování nejtěžší?

Byla to zejména analytická práce, která zajišťovala relevantní vyhodnocení dřívějších zjištění, vyhodnocení zajištěných stop a důkazů s novými, v té době neznámými informacemi. Nutno dodat, že výhodou nově obnoveného šetření byla předchozí velmi kvalitní práce policistů, včetně analytických výstupů z doby prvotního vyšetřování.

Co vás přivedlo na stopu pachatele?

Bohužel s ohledem na probíhající vazební vyšetřování obviněného nemohu odpovědět.

Jak přijala rodina poškozeného zprávu o tom, že jste vypátrali pravděpodobného pachatele?

Rodina byla překvapena, že je případ stále v šetření policie a stejně tak ze zadržení pachatele. Obecně lze říci, že každý člověk je rád, pokud vůbec mohu v tomto kontextu použít takový výraz, když si „věc" nějak ve svém myšlení uzavře.

Je obvyklé, aby tak starý „odložený případ" byl vyšetřen v tak krátké době?

Každý případ je jedinečný jak způsobem spáchání, podmínkami, motivem, osobou pachatele, poškozenými… nelze říci, že ten či onen případ je vyřešen rychle či ne. V tomto konkrétním případě hrála svoji kladnou roli i skutečnost, kterou jsem již uvedl, kvalitní práce předchozích vyšetřovatelů. Zkušenost policistů zařazených v pracovní skupině „TEMPUS", stejně jako výborná osobní a místní znalost zlínských policistů, jejich odbornost, zkušenosti a neuvěřitelná chuť do práce bez ohledu na čas a své osobní volno. Dále nasazení kolegů z Kriminalistického ústavu v Praze a pochopitelně nezbytné policejní štěstí.

Budete vyšetřovat i dosud neobjasněnou vraždu číšníka z baru na Jižních Svazích ve Zlíně v roce 2001? Kolik takových „pomníčků" vražd ve Zlínském kraji se chystáte objasnit?

Tyto věci nechceme a nebudeme sdělovat. Nicméně, jak jsem již uvedl, policisté se vracejí ke spoustě starých nevyřešených případů. V rámci České republiky jsou takových případů bohužel desítky. ÚSKPV PP ČR jak prostřednictvím odboru obecné kriminality, tak i pracovní skupinou TEMPUS tipuje uvedené případy a pokouší se je objasnit. Musím zde zdůraznit, že podobné pracovní skupiny pracují takřka u všech krajských ředitelství Policie České republiky a zaznamenávají podobné úspěchy jako tento, o kterém vedeme náš rozhovor.

Jak jste spokojený s činností vyšetřovacího týmu TEMPUS? Dozná tým změn, například přijetím dalších kriminalistů nebo specialistů v oborech kriminalistiky? Pracují v něm jen pražští kriminalisté, nebo kriminalisté z celé ČR?

Odpovím vám otázkou: Může být šéf nespokojen s prací, která se daří? Musím však doplnit, že uvedená pracovní skupina jistě dozná dalších změn, přesně tak, jak se mne ptáte. Skupina je složena ze zkušených policistů Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Krajského ředitelství Královéhradeckého kraje a policistů ÚSKPV. Podle místa spáchání trestného činu a podle potřeby jsou pak do této pracovní skupiny průběžně zařazováni další policisté z celé České republiky. Nejedná se jen o kriminalisty, ale i analytiky, pátrače a další specialisty, kteří jsou v té které věci třeba. Skupina je i místem předávání zkušeností, metod a forem práce služebně mladším a dosud méně zkušeným policistům, kteří však mají zájem dělat naše řemeslo více než jen jako svoje zaměstnání. Činnost uvedené skupiny není zaměřena jen na případy neobjasněných vražd, ale i na další případy závažné násilné trestné činnosti.

Co vám ve vaší práci nejvíce pomáhá, jsou to svědecké výpovědi, nebo třeba nové technologie při zajišťování a analýze důkazů?

Nejen svědecké výpovědi, nové technologie, jak se ptáte, ale i zázemí policistů, ze strany jejich blízkých, kteří jim věnují čas, který by mohly trávit spolu. Já bych jim chtěl za tuto podporu velmi poděkovat.