Dívenka na následky zranění málem vykrvácela, přesto se jí podařilo zachránit.

Muž si za pokus vraždy vyslechl v říjnu 2006 u Krajského soudu v Brně trest třinácti let vězení, a povinnost podrobit se ústavní protialkoholní léčbě. Trest později potvrdil i olomoucký vrchní soud.

Po jeho odpykání ve zdech mírovské věznice nastoupil letos v dubnu Zdeněk Kožela ústavní léčbu v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži.

Tu nyní chce změnit na ambulantní. Kroměřížský okresní soud jeho žádosti vyhověl, usnesení soudu však není pravomocné. Státní zástupce Rudolf Mlýnek si přesto, že také navrhoval v závěrečné řeči ústavní léčbu nahradit za ambulantní, nakonec vzal lhůtu na vyjádření.

LÉČBA PRÝ ÚČEL SPLNILA

Senát soudu, obhájce i státní zástupce se shodli na tvrzení zástupců psychiatrické nemocnice, že ústavní léčba u Zdeňka Kožely splnila účel a odsouzený není při dodržení určitých podmínek pro společnost nebezpečný.

„Lituji toho co se stalo, alkohol se na tom skutku podílel ve velké míře,“ uvedl muž včera při své výpovědi u soudu.

Podle něj mu ve vězení nebyly podávány žádné léky, které by závislost na alkoholu potlačovaly.

„Musel jsem se z toho dostat sám. Ze začátku jsem měl často abstinenční záchvaty, pak to ustávalo. Dnes mi již alkohol nic neříká, nezajímá mě,“ dušoval se Zdeněk Kožela u soudu.

Recidivista, který podle soudu přešel od majetkové trestné činnosti k násilné, páchal trestné skutky pod vlivem alkoholu. Za celou dobu pobytu v psychiatrické nemocnici v Kroměříži prý ale neměl problémy. Mohl také jednou za čtrnáct dní jezdit na víkendy domů.

„Pokaždé byly u něj provedeny zkoušky na alkohol, vždy byly s negativním výsledkem,“ uvedl u soudu jeden z jeho ošetřujících lékařů. Koželovi pomohlo také to, že si našel práci a přítelkyni, která na něj chce dohlédnout.

„Vyhověli jsme návrhu Psychiatrické nemocnice v Kroměříži, neboť byly splněny všechny zákonné podmínky pro přeměnu léčby z ústavní na ambulantní formu. Dá se říct, že odsouzený naplnil účel léčby. Jednak třináctiletou abstinencí ve výkonu trestu a následně se od jara podroboval intenzivní protialkoholní ústavní léčbě, která dle názoru nemocnice již splnila svůj účel,“ komentoval rozhodnutí senátu soudce Roman Kafka s tím, že muž se musí stále podrobovat s léčbě a navštěvovat lékaře.

„Nicméně není již důvod držet jej v ústavní léčbě,“ doplnil Roman Kafka.