„Zakázanou činnost prováděli v domě s pečovatelskou službou na Trávníkách. Toto počínání bylo oznámeno Městské policii Otrokovice, která na místo neprodleně vyslala hlídku. Strážníci poučili prodejce o znění Nařízení města a s domluvou je vykázali z domu,“ sdělila mluvčí Otrokovic Lenka Krupková s tím, že příslušníci městské policie na jejich činnost upozornili také Policii ČR.

Zákaz podomního prodeje byl v Otrokovicích stanoven poprvé v roce 2001. V současné době jej upravuje Nařízení města Otrokovice č. 3/2009, kterým se vydává tržní řád. Zde je stanoveno, že na území města je zakázán podomní prodej s výjimkou prodeje zboží a poskytování služeb mimo kolaudovanou provozovnu prováděné uvnitř budov se souhlasem oprávněného uživatele dané budovy nebo její části, pokud se jej účastní pouze uživatel popřípadě uživatelé dané budovy nebo její části anebo jmenovitě pozvané osoby. Zakázán je také pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb. „Hlavní důvodem pro přijetí tohoto opatření bylo zvýšení bezpečnosti občanů města a snížení rizika krádeží i jiných trestných činností. Současně jsme chtěli zabránit také obtěžování osob v domácnostech a narušování soukromí,“ přiblížil starosta města Otrokovice Jaroslav Budek.

Při podomním prodeji totiž často dochází k nezvaným návštěvám v domácnostech, které mohou končit trestnou činností.„Upozorňujeme občany, aby byli obezřetní, podomní prodejce nepouštěli domů a v případě, že se s takovým druhem prodeje setkají, neprodleně kontaktovali Městskou policii Otrokovice, která se bude zjištěnými případy zabývat,“ dodala Krupková.