„V současnosti proto radnice hledá firmu, která by formou exekucí vymohla pohledávky po lhůtě splatnosti,“ informoval tiskový mluvčí meziříčské radnice Josef Beneš.

Dluhy vůči městu začínají dosahovat závratných částek. Jenom na nezaplacených pokutách za dopravní přestupky radnice pohledává tři miliony korun.

„Jedna exekutorská firma už nám nabídla bezplatný servis. Chce pohledávky pro město vymáhat a náklady na exekuci přenést na dlužníka,“ nastínil řešení vedoucí finančního odboru městského úřadu Zdeněk Studeník.

„Vyřešil by se tím rozpor mezi naší povinností pohledávky vymáhat a přitom účelně hospodařit. Náklady s tím spojené totiž často převyšují výnosy z této činnosti,“ vysvětlil.

Vše by podle Studeníka probíhalo na základě smlouvy s exekutorským úřadem. To by poskytlo záruku, že vůči dlužníkovi bude postupováno v souladu se zákonem. „Oblastí, kde by se tento systém dal uplatnit, je vícero. Například dluhy na nájemném z bytových či nebytových prostor nebo poplatky za odpady,“ vyjmenoval Zdeněk Studeník.

Problémy s dlužníky mají i další valašská města. Vsetín se zatím bez specializované firmy obejde. „Dluhy vymáháme sami nebo prostřednictvím soudu. O jiném řešení momentálně neuvažujeme,“ uvedla vedoucí oddělení místních poplatků Martina Čermáková.

Stejným způsobem nepříjemnosti s dlužníky řeší i finanční odbor v Rožnově pod Radhoštěm. „Neobracíme se zatím na žádnou exekutorskou firmu. S dlužníky jednáme velmi důrazně, odepisujeme jen minimum pohledávek,“ sdělil vedoucí odboru Miroslav Martinák.