Podle obžaloby měl Jiří Plášek armádě způsobit škodu 49,7 milionu korun. Případ se týkal 130 zakázek na dodávky léčiv, zdravotnického materiálu a na služby spojené s obnovou polní nemocnice po jejím návratu z mise z Afghánistánu. Velitel ale vinu odmítal, podle svých slov byl při zadávání zakázek v časové tísni.

Žalobce chtěl původně případ vrátit zpět krajskému soudu, vrchní soud ale nakonec jeho rozsudek potvrdil. „Soud má za to, že skutek se sice stal, ale není trestným činem," konstatoval mluvčí olomouckého vrchního soudu Vladimír Lichnovský.

Podle obžaloby neplnil Jiří Plášek své povinnosti vyplývající z právních předpisů a rozkazů nadřízených. Nestanovil údajně předem hodnotu zakázek, nezveřejnil je a bez výběrového řízení je zadal konkrétním zhotovitelům, aniž ostatním umožnil se o zakázky ucházet.

Podle žalobce z olomouckého vrchního státního zastupitelství Mariána Kollára krajský soud opomenul část důkazů, žádal také další znalecké posudky. „Máme za to, že obžalovaný jako úřední osoba byl plně odpovědný za to, aby dodržoval zákon o veřejných zakázkách, což nedělal a zadával je bez uveřejnění přímo osloveným firmám, přičemž bez výhrad akceptoval jejich přemrštěné požadavky," řekl státní zástupce.

Zakázky se týkaly let 2008 až 2010. Jiřímu Pláškovi původně hrozilo za zneužití úřední osoby, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, veřejné soutěži a veřejné dražbě a za porušení povinnosti při správě cizího majetku pět až 12 let.

Bývalý náčelník ale poukázal na to, že byl v časové tísni, kdy měl splnit úkol a připravit akceschopnost polní nemocnice. Svůj postup prý konzultoval i s nadřízenými orgány, které jej nezpochybňovaly.

Samotný velitel včera řekl, že rozhodnutí soudu očekával. Uvedl, že má z toho smíšené pocity i vzhledem k délce doby, kdy se kauza řešila.

„Samozřejmě ta satisfakce je obrovská. Bohužel mi ale nikdo nevezme to, že jsem armádu opustil předčasně, že jsem byl zbaven všech funkcí a určité možnosti sloužit ve strukturách NATO, což mi bylo slibováno. Tohle vše jsem ztratil a nedá se vrátit zpět," dodal Jiří Plášek, který dnes pracuje jako vedoucí lékárník.

Jde pro něj o druhý spor, který u soudu vyhrál. V dubnu 2013 byl zproštěn viny také v případě týkajícího se nákupu autolékárniček pro armádu.

Podle obžaloby potvrdil převzetí celé objednávky, autolékárničky a defibrilátory však firma ve skutečnosti dodala se zpožděním, aniž zaplatila smluvní pokutu z prodlení. Stát tak prý přišel o 362 000 korun.

Krajský soud tehdy ale dospěl k závěru, že Plášek jednal ve výjimečné situaci, chyboval a jeho postup měl být předmětem kázeňského řízení, avšak trestného činu se nedopustil. Stejný názor v prosinci 2013 zaujal také Nejvyšší soud. (hed, čtk)