Krátce po jedenácté hodině přijala Městská policie Zlín oznámení, že po velkoplošné samoobsluze na sídlišti Jižní Svahy se pohybuje žena, která nemá žádným způsobem zakryty dýchací cesty, ignoruje upozornění zaměstnanců a je na ně sprostá. Na místo tak zamířila hlídka z místního okrsku.

"Přibližně o deset minut později strážníci zjistili, že se jedná o seniorku, která korzovala mezi ostatními nakupujícímu bez respirační roušky či jakéhokoliv jiného zakrytí. Hlídka MP Zlín ji proto upozornila na tuto povinnost a strážníci jí dokonce respirační roušku nabídli. To však dotyčná odmítla a strážníci neuspěli ani s trpělivým vysvětlováním, že sama patří do nejvíce ohrožené skupiny obyvatel a měla by tak především chránit svoje zdraví. Bohužel vše bylo marné, o čemž se přesvědčili i někteří z dalších nakupujících, kteří se jí snažili také domlouvat," popsal událost Pavel Janík.

Pohár trpělivosti strážníků přetekl v okamžiku, kdy si seniorka vzala nabízenou respirační roušku a místo, aby si ji nasadila, s ní zlostně mrskla o zem.

Ani mě nehne. Hleďte si svého!

"Hlídka MP Zlín ji poučila, že se tímto dopouští přestupku a vyzvala ji k prokázání totožnosti. Na to se však dočkala odpovědi: „Ani mě nehne. Hleďte si svého!“

Po tři čtvrtě hodině trpělivého vysvětlování tak nezbylo nic jiného, než ji ke zjištění totožnosti předvést, přičemž se dotyčná dokonce pokoušela jednoho ze strážníků udeřit," uvedl dále Pavel Janík.

"Protože to v tomto případě po dobrém prostě nešlo, bude mít protiprávní jednání seniorky dohru před správním orgánem, kde jí hrozí vysoká pokuta. K jejímu chování nezbývá než závěrem dodat: Nepochopitelné…," dodal Janík.