Soud muže uznal vinným z podvodů za více než 100 milionů. Kašpárkovi uložil i deset let zákazu činnosti ve funkcích statutárních orgánů obchodních společností a družstev. Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu pro podání odvolání.

„Trestná činnost pachatele se posuzuje vždy podle doby, kdy trestnou činnost spáchal. Nový trestní zákoník, který platí od začátku roku, se ale užije vždy, když je pro pachatele příznivější. To platilo vždy a platí to i dnes,“ řekla dnes ČTK předsedkyně senátu Iveta Šperlichová. Podle starého trestního zákona Kašpárkovi hrozilo pět až 12 let, novela pak určuje sazbu od pěti do deseti let vězení. „Muselo se to poměrně zkrátit a také se mu snížila škoda,“ doplnila Šperlichová.

Zlínský soud se totiž případem nezabýval poprvé. Loni v dubnu poslal Kašpárka na deset let za mříže a uložil mu i stejně dlouhý zákaz působení ve statutárních orgánech obchodních společností a družstev. Vrchní soud v Olomouci však v listopadu vyhověl odvolání obžalovaného, rozsudek zrušil a vrátil věc zpět první instanci. Poukázal například na to, že ve spise chybí u více než 800 poškozených příslušné smlouvy.

„Museli jsme projít všechny smlouvy a do výroku dopsat u každého poškozeného číslo smlouvy. Pokud smlouva ve spisu nebyla, tak není podklad pro rozhodnutí o vině. Protože hlavně v té smlouvě sliboval,“ poznamenala předsedkyně senátu. Počet takto uzavřených smluv se tak podle soudu snížil na 2113 z téměř 3000. Klesla tak i způsobená škoda.

Podle obžaloby Kašpárek v letech 1996 a 1997 jako předseda představenstva zlínské firmy Interpreter Investment Corporation (IIC) přijímal, případně na jeho pokyn byly přijímány, vklady tichých společníků do firmy a uzavíral, respektive na jeho pokyn byly uzavírány, smlouvy o půjčkách pro společnost. Tichým společníkům údajně sliboval zhodnocení vkladů o 31 až 39 procent ročně. Věřitelům ze smluv o půjčce prý sliboval úrok 28 procent ročně.

Podle státního zástupce však tiché společníky ani věřitele neinformoval o skutečné finanční situaci firmy. Ta byla údajně od července 1996 předlužená a nebyla schopna dostát svým závazkům. Potvrdili to i dva znalci. Kašpárek prý neměl v úmyslu vrátit poskytnuté částky ani zaplatit výnosy a úroky.

Podnikatelský záměr IIC, založený na poskytování maximálně tříměsíčních půjček, označil už dříve jeden ze znalců za nereálný. Společnost podle něj měla brzy problémy s bonitou dlužníků, své půjčky nedostala zpět. Úroky nabízené IIC také podle znalce výrazně převyšovaly úroky nabízené v té době bankami. Půjčky by si tak brali jen lidé v tísni, kteří je nedostali u bank, a bylo pravděpodobné, že je splácet nebudou.

Společnost IIC je od února 2000 v konkurzu. Zástupci poškozených si však velké naděje na návratnost svých úspor nedělají. Podle nich je také okradených lidí daleko více, než uznala policie, která vzala v potaz jen vklady do 1. července 1996. Podle zmocněnců mělo v IIC peníze asi 11.000 lidí. Drtivá většina lidí přitom do společnosti vložila vlastní úspory. Asi pětina poškozených už nežije, další jsou vysokého věku.

Vyhrajte vstupenky na Hudečkovy koncerty

Vyhrajte 2 vstupenky poskytnuté pořadateli na jeden ze sedmi koncertů.

Více informací o koncertech a soutěži zde!