Letos oslaví otrokovická městská policie 23 let. Jak se postupně měnila, vyvíjela, vzpomenete?

Když jsme v srpnu roku 1991 začínali, tak jsme tady sloužili čtyři strážníci. Začátkem roku 1992 se náš stav zvýšil na osm. V průběhu dalšího roku se zvýšil stav strážníků na šestnáct. Nyní má městská policie v Otrokovicích dvacet strážníků, velitele a zástupce velitele. Strážníci slouží ve dvanáctihodinových službách, čtyři strážníci se střídají na stálé službě a šestnáct potom v terénu.

Vzpomínám na naši první služebnu, byla v dnešní hospůdce U Zvona. Otrokovičtí budou jistě vědět. (Úměv.) Od roku 1998, kdy město zrekonstruovalo objekt bývalé Jednoty, a vznikl tak městský úřad, obýváme tyto prostory i my. Součástí je i prostor pro krizový štáb a povodňovou komisi. Ve spolupráci s oddělením krizového řízení Městského úřadu Otrokovice a Krajským úřadem Zlínského kraje se v loňském roce vybudovala videokonference.

Jak se změnily Otrokovice co do počtu přestupků a zásahů otrokovických strážníků?

Jako houby po dešti vyrostla v Otrokovicích různá restaurační zařízení. Pamatuji si, že před více než dvaceti lety bych se dopočítal sotva deseti, nyní jich je mnohonásobně více. S tím samozřejmě souvisí i rušení nočního klidu, veřejného pořádku a přestupky, které s požíváním alkoholických nápojů souvisí. V poslední době jsme zaznamenali větší nárůst lidí pod vlivem alkoholu. Dost často zde řešíme i drobné krádeže, problémy v občanském soužití i manželské neshody. Vzhledem k tomu, že Otrokovice jsou dopravním uzlem a silniční doprava celorepublikově narůstá, je v souvislosti s tím evidován i nárůst silniční dopravy a s tím zvýšený počet dopravních přestupků.

Dávají tedy strážníci v Otrokovicích více pokut?

Ani ne. (Úsměv.) Co se týče parkování, město Otrokovice provozuje sedm parkovišť s parkovacími kotouči. Lidé tak mohou využívat bezplatné, i když časově omezené parkování. Samozřejmě že řešíme přestupky jako zákaz vjezdu, například hlavně v prostoru před vlakovým nádražím.

Jaké technologie používají otrokovičtí strážníci?

Strážníci v Otrokovicích slouží v nepřetržitém provozu. Díky tomu nám může fungovat městský dohlížecí kamerový systém, máme jedenáct kamerových bodů. Ten poslední je na severovýchodní straně náměstí, kde proběhla rekonstrukce. Dalším přínosem pro naše strážníky je i používání přenosných minikamer. Od roku 2008 má každý strážník svou kameru. Hlídky zaznamenávají její pomocí všechny zákroky. Snížil se nám tak počet stížností. Musím říci, že i lidé se chovají slušněji. Je to taková ochrana občanů i strážníků ubylo o 70 procent stížností na práci strážníků.

Pochlubte se další novinkou, kterou právě otrokovičtí městští strážníci využívají.

Myslíte elektrokola? Ano, při příležitosti otevření cyklostezky Otrokovice Napajedla nás vedení města podpořilo, a tak mohou strážníci v Otrokovicích využívat kromě dvou kol i dvě elektrokola. Oceňují je zvlášť v letních měsících. Důležité samozřejmě je, že jsme tak více operativní.

Musím ale ještě připomenout, že jako jedna z mála městských policií v kraji používáme i kalibrovaný zvukoměr. Jeho používáním jsme zaznamenali méně případů z případného překročení hygienických limitů. Výsledky měření totiž mohou být použity ve správním řízení, například při rušení nočního klidu.

Měřili jsme hlavně v létě, a to několikrát. Ve dvou případech jsme řešili rušení nočního klidu při venkovní hudební produkci. Používání této technologie se samozřejmě dostalo do povědomí organizátorů hudebních produkcí a došlo ke snížení případů rušení nočního klidu a rušení veřejného pořádku.

Co trápí z pohledu městské policie město Otrokovice?

Na prvním místě je to asi dopravní situace ve městě. Další problém vidím v parkování a také v kriminalitě. V poslední době se vyskytl také nešvar, který trápí snad všechna města v kraji, a to jsou krádeže barevných kovů. Kradou se okapy na domech, kradou se kabely a řešíme také drobné krádeže v obchodech. I když právě obchody si zajišťují hlídací agentury. Na statistikách drobných krádežích je to poznat, zaznamenáváme ústup.

Na co jste pyšní?

Určitě je to zavedení projektu tísňová tlačítka, který byl zřízen ve spolupráci se sociálním odborem města. Již ve třech případech se podařilo díky tísňovým tlačítkům zachránit seniorovi život. Strážníci jim poskytli první pomoc a následně je předali do lékařské péče. Někdy se stane, že tlačítko stiskne starší občan omylem nebo je spustí například při dobíjení. V každém případě, i když nám někdo oznámí, že se jedná o omyl, tato volání prověřujeme fyzicky na místě. Strážníkům v Otrokovicích tak kromě dvanáctihodinových služeb, příjímání hovorů, jednání s občany přibylo i prověření volání z tísňových tlačítek. Ale zvládáme to. (Úsměv.)

Stávají se i v Otrokovicích senioři často oběťmi různých šmejdů, stejně jako třeba ve Zlíně?

Ano, tyto případy máme i u nás. Právě jeden takový se stal nedávno, před Vánocemi. Strážníci při obchůzce zjistili, že se v hotelu Baťov pohybují dvě starší ženy, které jsou silně rozrušené. Zjistili jsme, že se obě zúčastnily předváděcí akce, kde byly nátlakem a nevybíravým způsobem donuceny podepsat smlouvu na kuchyňský robot v hodnotě téměř 35 tisíc korun. Strážníci tyto prodejce zadrželi a předali přivolané hlídce PČR. Ještě dříve, než si šmejdy převzala republiková policie, přesvědčili strážníci tyto „prodejce", aby stornovali obě smlouvy.

Z čeho má otrokovická městská policie naopak radost?

Určitě je to práce s dětmi a pro děti. Pravidelně se účastníme na dopravním hřišti dopravních soutěží. Dětem například vysvětlujeme, jaký je rozdíl mezi městskou a republikovou policií, seznamujeme je s naší technikou. Ve spolupráci s odborem dopravy a BESIPem pořádáme pravidelně na jaře a na podzim dětskou policii. Děti se situují na den do rolí dopravních policistů. Společně s těmi opravdovými měří rychlost, zastavují auta, provádí dechové zkoušky řidičů nebo například s celníky váží kamiony.

Co by si městští strážníci přáli na prahu roku 2014?

Přáli bychom si hodné občany, co nejméně přestupků a trestných činů. Přáli bychom si klidné město, abychom co nejvíce práce prováděli v oblasti prevence.

Tomáš Gromus, velitel, 47 let

Ředitele městské policie v Otrokovicích Tomáš Gromus

- Vystudoval Fakultu krizového řízení UTB v Uherském Hradišti. Mohl se tak ucházet o místo u hasičů či v krizovém řízení, ale práce u městských strážníků ho lákala více.

- K městské policii v Otrokovicích nastoupil v roce 1992.

- Jeho vzorem u otrokovických strážníků byl Cyril Halámek. Díky němu strážníci v celé republice provádějí dozor u přechodů v době, kdy jdou děti do školy. Byl zakládajícím členem Městské policie Otrokovice a také její první velitel.

- Na práci u městské policie jej nejvíce baví práce s lidmi a pomoc občanům.