Tímto jedovatým alkoholem se otrávilo 117 lidí, 51 z nich na následky požití směsi zemřelo. Pokud by se kriminalistům nepodařilo dohledat původce a distributory směsi, mohla podle expertů usmrtit nebo způsobit vážnou intoxikaci až 158 000 lidem, přinejmenším na celém území republiky.

Muži za to byli společně pravomocně odsouzeni k doživotnímu trestu vězení. Oba zkoušeli verdikty soudů změnit. Po odmítnutí dovolání u Nejvyššího soudu, jim shodně zamítl stížnost i Ústavní soud. Rudolfu Fianovi loni v září, Tomáši Křepelovi v prosinci.

STÍŽNOST JE PODLE SOUDU NEOPODSTATNĚNÁ

Křepela napadl to, že neměl právo na spravedlivý proces. Podle něj měl v hlavním líčení dne 5. března 2014 soud prvního stupně hrubě zasáhnout do jeho spontánní výpovědi. Po krátké výpovědi jej prý přerušil s tím, že jeho výpověď je příliš obšírná a nesouvisí s trestním stíháním. Také prý bylo porušeno jeho právo na zákonného soudce. Podle Křepely chybovali i vyšetřovatelé při odběru vzorků kontaminovaného alkoholu.

SOUDCE: TRESTY JSOU SPRAVEDLIVÉ

Ústavní soud však jeho stížnost „smetl“. „S těmito námitkami se jednotlivé soudy adekvátním způsobem vypořádaly. To ovšem stěžovatel nereflektuje a totožnou argumentaci opakuje i v ústavní stížnosti. Proto Ústavní soud posoudil stížnost jako zjevně neopodstatněnou,“ zaznělo v usnesení Ústavního soudu.

„Obdobně jako u předchozí ústavní stížnosti je možno konstatovat, že se i zde jednalo opravdu o námitky, které byly projednány obecnými soudy. Případně o skutečnosti, které byly prošetřeny již v přípravném řízení. Tresty uložené pachatelům této mimořádně závažné trestné činnosti jsou zákonné a spravedlivé,“ komentoval usnesení soudce Roman Kafka. Ten v letech 2012 – 2013, ještě jako krajský státní zástupce, vypracoval se svým týmem obžalobu na 31 lidí z metanolové kauzy.

Kauza vypukla 3. září 2012, kdy se mezi lidi dostala smrtící směs jedovatého alkoholu. Dosud si vyžádala 51 obětí, 38 lidí zemřelo do konce roku 2012. Alkoholu se smrtící směsí metanolu se napilo přibližně 140 lidí. Devětasedmdesát poškozených otravu přežilo, desítky z nich však s trvalými následky. Původně obžalovaných ve zlínské větvi kauzy bylo 31.