SZPI prověřila od sedmého září v rámci mimořádných kontrol lihovin 29 489 prodejních míst a odebrala 682 vzorků k laboratorní analýze.

„Vysoce toxických vzorků způsobilých ohrozit lidský život dosud inspekce objevila sedm, dvanáct vzorků nevyhovělo ve dvou a více parametrech," upřesnil včera mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Analýza prokázala u osmadvaceti vzorků lihovin, které jsou označeny etiketami celkem sedmi oficiálních výrobců, přítomnost takzvaných denaturačních činidel 2-propanol, bitrex nebo terciární butanol.

„Denaturační činidla jsou povinnou příměsí lihu určeného k průmyslovému využití a znemožňují tak zpracování lihu v potravinářství. Látka se totiž po smíchání stane nekonzumovatelnou," vysvětlil Kopřiva.

U třiadvaceti vzorku analýza prokázala překročení povolené koncentrace metanolu, z toho u sedmi vzorků byla zjištěna vysoce toxická koncentrace přes 500 000 miligramů na jeden litr absolutního alkoholu a metanol tak představoval přes 50 procent veškerého alkoholu v lahvi.

Jedná se o čtyři už dříve zveřejněné vzorky z nelegální skladu společnosti Verdana.

„A také o tři nově odebrané kontrolní vzorky výrobku Originál Tuzemák alk. 40% v balení 0,42 litru s etiketou a kolkem společnosti Likérka Drak z uvedeného skladu, u kterých nyní rozbor potvrdil identickou koncentraci metanolu," dodal Kopřiva.